นิทรรศการ "มนุษย์จำแลง" (Mimetic scene)

Event Details

นิทรรศการ "มนุษย์จำแลง" (Mimetic scene)

Time: February 12, 2013 to March 17, 2013
Location: DOB Hualamphong Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.ardelgallery.com
Phone: 0 2422 2092
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Jan 16, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down


"มนุษย์จำแลง"

โดย เกียรติอนันต์ เอี่ยมจันทร์


ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ – 17 มีนาคม 2556

ณ ดีโอบีหัวลำโพงแกลเลอรี

นิทรรศการ "มนุษย์จำแลง" นำเสนอผลงานจิตรกรรมแนวเหนือจริงผสมผสานกับจินตนาการและรูปแบบของภาพเขียนเสียดล้อ สร้างสรรค์โดย เกียรติอนันต์ เอี่ยมจันทร์

ภายใต้แนวความคิดเกี่ยวกับการดำรงอยู่ของผู้คนในสังคมปัจจุบันที่เจือปนไปด้วยความแปลกแยก ความสับสน และความไม่มั่นคงในจิตใจ

เมื่อบริบทของความเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยนำมาซึ่งความหวั่นไหวในห้วงคิดอันเปราะบาง และความไม่เข้าใจต่อวิถีชีวิตประจำวันที่ผิดแผกไปจากเดิม


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล โทร: 02-422-2092

แฟกซ์: 02-422-2091 อังคาร-เสาร์ 10.30 - 19.00 น. อาทิตย์ 10.30 - 17.30 น. (ปิดวันจันทร์) เว็บไซต์: www.ardelgallery.com

"Mimetic scene"

By Kiatanan Iamchan


From 12 February– 17 March, 2013

At DOB Hualamphong Gallery (Rama IV Road)


Mimetic Scene is the latest solo exhibition by Kiatanan Iamchan, first prize, gold medal award winner at the 55th National Exhibition of Art. The Thai contemporary artist combines his surrealistic imagination and viewpoint towards the society, creating a new series of artwork that portray lifestyles of people nowadays. Within the comical nature of caricature artwork, Kiatanan ironically depict differences, confusions, misunderstandings and insecurities pervaded the society that changes through time.


For more information, kindly contact ARDEL Gallery of Modern Art at number: 0-2422-2092

Fax: 0-2422-2091 on Tuesday-Saturday during 10.30 - 19.00 hrs. Sunday: 10.30 - 17.30 hrs. (closed on Monday)

website: www.ardelgallery.com

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "มนุษย์จำแลง" (Mimetic scene) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service