นิทรรศการ "อุปลักษณ์เดรัจฉาน" (Metaphor Brute)

Event Details

นิทรรศการ "อุปลักษณ์เดรัจฉาน" (Metaphor Brute)

Time: January 13, 2018 to January 31, 2018
Location: Bridge Art Space
City/Town: Bangkok
Phone: 089 666 2051
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jan 11, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

นิทรรศการ อุปลักษณ์เดรัจฉาน Metaphor Brute
เปิดนิทรรศการวันที่ 6 มกราคม 2561
เวลา 18.00 - 23.00 น

นิทรรศการจัดแสดงจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2561
สถานที่ Bridge Art Space ใกล้ซอยเจริญกรุง 51 BTS สะพานตากสิน
เปิด อังคาร - อาทิตย์ เวลา 10.00 - 20.00

Bridge Art Space นำเสนอ นิทรรศการศิลปะ
ผลงานจิตรกรรมจัดวาง อุปลักษณ์เดรัจฉาน (Metaphor Brute)
โดย ณัฐภัทร ดิสสร

ศิลปินถ่ายทอดผลงานผ่านจิตรกรรมจัดวาง ที่พูดถึงเรื่อง สังคมมนุษย์ การกระทำ พฤติกรรม บทบาท หรือชนชั้น ของมนุษย์ที่แสดงออกในสังคมของตน เชิงเปรียบเทียบ จากอุปลักษณ์ หรือการเปรียบเทียบที่เชียมโยงลักษณะ การแสดงออกมาทางพฤติกรรมของมนุษย์ในสภาวะต่างๆ โดยหยิบยกพฤติกรรมบางอย่างของสัตว์ เพื่อแสดงภาพแทนการกระทำบางอย่างของมนุษย์

Bridge Art Space presents "Metaphor Brute", an exhibition by Naphat Disson. The exhibition showcases installations which explore themes such as human behavior, societal roles and caste systems resulting from social constructs, through comparisons and utilization of symbolic, animalistic behavior.

Nattaphat Disson graduated from Silapakorn University in MA Fine Art in 2012. In this period of time, his work has shifted from 2D to painting installations and public art.
Disson has shown work at How Art, Subhashok The Art Center and People’s gallery amongst others.

The concept of Disson’s work extended from his previous themes about good deeds, tackling studies about standard of livings by using animals to represent human behaviour and questioning and focusing on the downfall of equality being the utopian equal world that us humans wish for.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "อุปลักษณ์เดรัจฉาน" (Metaphor Brute) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service