นิทรรศการ "Metamorphosis of Flux"

Event Details

นิทรรศการ "Metamorphosis of Flux"

Time: July 26, 2012 to August 11, 2012
Location: Number 1 Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.number1gallery.com
Phone: 083 445 8333,02 630 2523
Event Type: art, exhibition, sculpture
Latest Activity: Jun 21, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

METAMORPHOSIS OF FLUX

โดย รุกข์ โฟล์โร

พิธีเปิด 26 กรกฎาคม 2555 เวลา 18.30 น.

26 กรกฎาคม -11 สิงหาคม 2555

นัมเบอร์วันแกลเลอรี่ยินดีนำเสนอ METAMORPHOSIS OF FLUX

โดย รุกข์ โฟล์โร


ชิ้นงานประติมากรรมและศิลปะสื่อแสดงทั้งสามงานถ่ายทอดเรื่องราวตัวตนของศิลปินอันเนื่องจากความขัดแย้งระหว่าง‘ตัวตนที่เป็น’ และ ‘ตัวตนที่อยากเป็น’กล่าวคือ ศิลปินต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเอง แต่ไม่ต้องการสูญเสียตัวตนที่แท้จริง

Shadow จุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมด โดยได้แรงบันดาลใจจากทฤษฎีทางจิตวิทยาของ Carl Jung ที่เชื่อว่ามนุษย์ต่างมีเงาหรืออีกบุคลิกแฝงซ่อนอยู่ในตัว ทว่าเงานั่นถูกกดไว้ภายในร่างโดยไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผย ซึ่งเป็นตัวแทนของความอ่อนแอ ความหวาดกลัว และโทสะ ผลงานชิ้นนี้เป็นตัวแทนแห่งปรารถนาที่ซ่อนเร้นพลุกพล่านภายใน หาใช่อีกด้านที่แสดงออก ขณะเดียวกันก็ประกาศถึงความปรารถนาของศิลปินที่ต้องการเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบตามแบบฉบับของตัวเอง ศิลปินเชื่อว่าทุกสิ่งและทุกคนรอบตัวกดดันให้คนเราต้องการเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบการอุปโลกน์ของสังคม ซึ่งไม่มีอยู่จริง

Shell เล่าเรื่องต่อจากเศษซากที่ถูกทิ้งไว้ เปรียบเสมือนเปลือกดักแด้หลังลอกคราบ เมื่อคนเราพยายามเป็นสิ่งอื่นตัวตนจะถูกริดรอนทีละนิด จนกระทั่งสูญเสียอัตลักษณ์ที่แท้จริง

Shift คือตัวตนใหม่สมบูรณ์แบบของศิลปิน ขณะนั่งอยู่บนบัลลังก์พร้อมความรู้สึก ‘เหนือ’กว่าผู้อื่น ในห้วงขณะหนึ่งที่ผู้คนเดินไปมาอยู่ด้านล่างทำให้ตระหนักถึงสิ่งที่เขาเป็น...ตัวตนที่ขาดเกิน

การเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นอีกครั้ง ตัวตนเดิมปรากฏขึ้น ไม่นานนักก็ดับสลาย ความปรารถนาที่จะเป็นมนุษย์อุปโลกน์ได้กลับมาอีกครั้ง วงจรไม่จีรังดำเนินต่อเนื่องอย่างไรจุดสิ้นสุด

ศิลปินพยายามค้นหาคำตอบเกี่ยวกับตัวตนของเขาผ่านผลงานศิลปะทั้งสาม


สามารถดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ได้ที่

http://www.number1gallery.com/New2012/Rook Floro/work.html

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับนิทรรศการกรุณาติดต่อ

คุณกรกต ศรีดี โทร : (083) 445 8333,(02) 630 2523

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Metamorphosis of Flux" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service