นิทรรศการ "MERGE"

Event Details

นิทรรศการ "MERGE"

Time: June 11, 2019 to June 13, 2019
Location: Central World
City/Town: Bangkok
Phone: 02 021 9999
Event Type: art, exhibition, design, thesis
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jun 9, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการเเสดงวิทยานิพนธ์โดยนักศึกษาภาควิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต(สถาปัตยกรรมหลัก) และหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

11-13 June 2019 

Time : 11.00 a.m. - 22.00 p.m. 

@Central World 3rd. (zone Eden)

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "MERGE" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service