นิทรรศการ "Memories of local life"

Event Details

นิทรรศการ "Memories of local life"

Time: January 5, 2019 to January 31, 2019
Location: Lhong 1919
City/Town: Bangkok
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Dec 31, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

Solo Art Exhibition by Raweepon Pradit
5 - 31 January 2019
Lhong 1919 Gallery by Yuyuan
Openning Sunday 6 January 2019 4.30 pm.

บันทึก..พื้นถิ่น
นิทรรศการแสดงเดี่ยว ของ รวิพล ประดิษฐ
5 - 31 มกราคม 2561
ล้ง 1919 แกลเลอรี่ บายยู่หยวน
ขอเรียนเชิญร่วมเปิดงาน วันอาทิตย์
ที่ 6 มกราคม 2562 เวลา 16.30 น.

ความผูกพันในวิถีชีวิต พื้นถิ่นทางภาคใต้ ที่ทำเห็นการร่วมมือร่วมใจของผู้คนในชุนชนที่มีความเชื่อความศรัทธาจากรุ่นสู่รุ่นของงานประเพณีชักพระ ทำให้เกิดเป็นงานวิจิตรศิลป์แบบช่างชาวบ้านในการประดับตกแต่งงานศิลปกรรมพื้นถิ่นภาคใต้

ตัวศิลปินเองประทับใจในประกายสีสัน ต่างๆ ที่อยู่ ในลวดลายที่นำมาประกอบตกแต่งตัวลำเรือพระภาคใต้ เกิดเป็นความงดงามตระการตา แสดงถึงคุณค่างานช่างพื้นถิ่นที่มีสุนทรียภาพและความละเมียดละไมในการประกอบ

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Memories of local life" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service