นิทรรศการ "ความทรงจำ" (Memories)

Event Details

นิทรรศการ "ความทรงจำ" (Memories)

Time: August 7, 2018 to August 19, 2018
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition, photo, photography
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Aug 15, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

ความทรงจำ : Memories
วันที่ : 07 สิงหาคม - 19 สิงหาคม 2561
สถานที่: ผนังโค้งชั้น 4-5
จัดโดย: สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการประกวดภาพถ่าย “ช้าง อินเตอร์เนชันแนล ไฟน์อาร์ต โฟโต คอนเทสต์” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักถ่ายภาพที่มีความสนใจการถ่ายภาพในแนวศิลปะ (Fine Art Photography) ให้ได้มีเวทีในการแสดงออกถึงแนวความคิดและผลงานการถ่ายภาพ และเพื่อเป็นการส่งเสริมวงการถ่ายภาพในประเทศไทยให้เกิดความหลากหลายในรูปแบบของการถ่ายภาพยิ่งขึ้น การประกวดภาพถ่าย “ช้าง อินเตอร์เนชันแนล ไฟน์อาร์ต โฟโต คอนเทสต์” นี้ กำหนดให้ผู้ร่วมส่งภาพเข้าประกวดจะต้องส่งภาพถ่ายเป็นชุด โดยมีจำนวนภาพในแต่ละชุดไม่น้อยกว่า 3 ภาพ และไม่เกิน 5 ภาพต่อ 1 ชุด โดยทุกภาพในชุดเดียวกันจะต้องเป็นภาพที่มีแนวความคิดที่สัมพันธ์ต่อเนื่องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอำนวยการประกวด

กำหนดขึ้น ซึ่งในปีนี้ได้กำหนดหัวข้อ “ความทรงจำ : Memories” เป็นหัวข้อการประกวด โดยมีภาพที่ร่วมแสดงทั้งสิ้น 133 ภาพ

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ความทรงจำ" (Memories) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service