นิทรรศการ “Meeting Place”

Event Details

นิทรรศการ “Meeting Place”

Time: May 31, 2013 to June 18, 2013
Location: Jamjuree Art Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://jamjureeartgallery.blo…
Phone: 02 218 3709
Event Type: art, exhibition, painting, print, sculpture
Latest Activity: Jun 5, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

นิทรรศการ “Meeting Place”

ศิลปิน กลุ่ม : Art25

ลักษณะงาน จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ประมาณ 30 ภาพ

ระยะเวลาที่จัดแสดง 31 พฤษภาคม – 18 มิถุนายน 2556

พิธีเปิดนิทรรศการ วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2556 เวลา 18.30 น.

ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 2


แนวความคิด

การจดบันทึกชีวิตประจำวัน ในเวลาที่ได้แยกย้ายกันออกไปใช้ชีวิตเป็นเวลากว่าปีครึ่งหลังจบการศึกษา จากภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นับเป็นเสมือนการนัดพบ พูดคุยถึงเรื่องราวที่ผ่านเข้ามา ตามมุมมองของแต่ละคน โดยผ่านสื่อทางทัศนะต่างๆ ได้แก่ งานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพถ่าย และสื่อผสม

มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานศิลปะของกลุ่มศิลปินออกสู่สาธารณะ และนำเสนอเรื่องราวใกล้ตัว ในแนวทางที่เข้าใจง่าย สามารถเข้าถึงผู้ชมได้ และเป็นการบอกเล่าความสัมพันธ์ และเป็นไปของศิษย์เก่า ที่ได้ใช้เวลาร่วมเติบโตมาด้วยกัน


Over a year and a half, Many stories in our daily lives have been written down into our journals of real life. It has been a while since we have spent the most colorful time together in the Visual arts department, faculty of Fine and applied arts, Chulalongkorn university.

"The meeting place" exhibition will be the place for us to be reunited, meeting our beloved friends, sharing experiences from different paths that we have taken in our new journeys. Our stories will be told in forms of visual arts, including, paintings, sculptures, photographs, and mixed-media.

This exhibition is a chance for our artist group to display our works to the public, as well as an opportunity for us to express the bond that we have built for over 4 years, in which we have spent and grown together in the university life.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “Meeting Place” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on June 5, 2013 at 2:18pm

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service