นิทรรศการ "วิศิษฏศิลป์ แผ่นดินสยาม" (Magnificent Arts of Siam)

Event Details

นิทรรศการ "วิศิษฏศิลป์ แผ่นดินสยาม" (Magnificent Arts of Siam)

Time: April 1, 2015 to April 30, 2015
Location: RCAC BKK
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.facebook.com/rcac84
Phone: 02 422 8827, 02 422 8837
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Apr 1, 2015

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ขอเชิญท่านชมนิทรรศการ 
วิศิษฏศิลป์ แผ่นดินสยาม 
Magnificent Arts of Siam

ณ บริเวณโถง ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ทัศนางานศิลป์แห่งองค์เจ้าฟ้าสิรินธร

Artistic Creations of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn

นิทรรศการงานศิลปะในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นเจ้าฟ้าผู้มีพระราชกรณียกิจมากมายหลายด้าน แต่ด้วยความรักในงานศิลปะ และแรงบันดาลพระทัยจากพระราชบิดา จึงโปรดที่จะใช้เวลาว่างที่หาได้ยากยิ่ง ไปกับการสร้างงานศิลปะ จนเกิดเป็นผลงานต่างๆ มากมาย พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถทางด้านศิลปะที่หลากหลาย อาทิ สาขาวรรณศิลป์ สังคีตศิลป์ และทัศนศิลป์ จนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและชาวต่างประเทศ

เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาครบ ๖๐ พรรษา สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งมีภารกิจในการส่งเสริมและเผยแพร่กิจกรรมการสร้างสรรค์งานด้านศิลปวัฒนธรรม ขอเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยนิทรรศการ วิศิษฏศิลป์ แผ่นดินสยาม โดยมุ่งหวังให้ประชาชนได้มีโอกาสชื่นชมในพระปรีชาสามารถทางด้านศิลปะในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้าผู้แย้มพระสรวลทุกคราที่ได้ทรงงานศิลปะที่ทรงรัก เจ้าฟ้าผู้เป็นดั่ง วิศิษฏศิลปิน (ผู้เป็นเลิศทางศิลปะ) แห่งแผ่นดินสยาม

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "วิศิษฏศิลป์ แผ่นดินสยาม" (Magnificent Arts of Siam) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service