นิทรรศการ "มนต์ขลังแห่งท้องทะเล" (MAGIC OF THE SEA)

Event Details

นิทรรศการ "มนต์ขลังแห่งท้องทะเล" (MAGIC OF THE SEA)

Time: November 26, 2012 to December 10, 2012
Location: Jamjuree Art Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://jamjureeartgallery.blo…
Phone: 02 218 3709
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Nov 27, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

สิ่งมีชีวิตมากมายที่ก่อกำเนิดจากท้องทะเลและอาศัยดำรงชีวิตสืบเผ่าพันธุ์ มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน หลายต่อหลายครั้งที่มนุษย์ได้ทำลายวัฎจักรตามธรรมชาติ เพื่อที่จะให้ได้รับผลประโยชน์สูงสุดแก่มนุษย์นั้นเอง ท ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งบนบก และ ทะเล ขอยกตัวอย่าง เรื่องทะเล การบริโภคเกินความจำเป็น บางครั้งเป็นความเชื่อผิดๆ ทุกคนคงเคยเ ห็น ร้านอาหารที่เยาวราช ที่จำหน่ายหูฉลาม ปลิงทะเล กระเพาะปลา มีผลิตภัณฑ์จากท้องทะเลเพื่อบริโภค และในทั่วโลกมีของสะสมจากท้องทะเลมากมายแค่ไหน แล้วจะไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในท้องทะเลได้อย่างไร อย่างเปลือกหอยในที่ต่างๆ ในปัจจุบันก็ไม่หลงเหลือให้เห็น หรืออาจจะดีกับนักท่องเที่ยวก็ได้ เปลือกหอยจะไม่บาดเท้า แต่กับไปอยู่ในร้านค้าขายของที่ระลึก ซึ่งมีเปลีอกหอยสวยงามมากมาย ไม่น่าเชื่อว่าเปลือกหอยเหล่านั้น จะได้มาจากซากหอยที่ตายแล้ว ซึ่งถ้าเปลือกหอยที่ตายนั้นถุกคลื่นซัดกว่าจะถึงฝั่ง สภาพก็คงไม่สวยงามเช่นที่เห็นในร้านขายของที่ระลึก ยังไม่รวมถึงภัยจากธรรมชาติ เช่นสภาวะโลกร้อน แผ่นดินไหว สึนามิ ที่ทำให้เกิดผลกระทบกับท้องทะเล


โดย: ธรรมนูญ เรืองสวัสดิ์ (Thammanoon Ruengsawat)

จัดแสดงระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน -10 ธันวาคม 2555

ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 1-2

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "มนต์ขลังแห่งท้องทะเล" (MAGIC OF THE SEA) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service