นิทรรศการ “ทำจากธรรม” (Made in Dhamma)

Event Details

นิทรรศการ “ทำจากธรรม” (Made in Dhamma)

Time: July 2, 2011 to July 17, 2011
Location: Jamjuree Art Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://jamjureeartgallery.blo…
Phone: 02 218 3709
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Jun 24, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ “ทำจากธรรม” (Made in Dhamma)
ศิลปิน บุญช่วย เกิดรี (Boonchuey Kirdree)
สรรพจน์ มาพบสุข (Sanpoj Mapomsuk)
ศิรินทร์ ใจเที่ยง (Sirin Jaiteang)
ลักษณะงาน textile เทคนิคผสม งานพิมพ์เทคนิคผสม และงานกระดาษ 
ระยะเวลาที่จัดแสดง 2 – 17 กรกฎาคม 2554
พิธีเปิดนิทรรศการ 4 กรกฎาคม 2554 เวลา 18.00น.
ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 2

แนวความคิด
กลุ่มหนึ่งสองสาม เป็นการรวมตัวกันของอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จำนวน 3 คน ที่มีความเชื่อ และศรัทธาในเรื่องเดียวกัน นั่นคือ ความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาว่าเป็นหนทางเดียวแห่งการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด โดยมีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องนำทาง มีการปฏิบัติเป็นหนทางไปสู่จุดหมายและอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือ นั่นเป็นศรัทธาทางธรรมในทางโลก เราเชื่อและศรัทธาในพลังของงานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ว่าเป็นสิ่งจรรโลงใจ สร้างจินตนาการสร้างความสั่นสะเทือนต่ออารมณ์ในแง่ใดแง่หนึ่ง พร้อมทั้งสามารถเป็นเครื่องมือในการแสดงออกซึ่งความคิด จินตภาพภายในให้ปรากฏเป็นผลงานเชิงประจักษ์ จากความเชื่อและความศรัทธาดังกล่าว จึงเป็นที่มาของการนำเสนองานในครั้งนี้เพื่อ ถ่ายทอดความคิดและบางมุมมองของความศรัทธาสู่สาธารณะบอกกล่าวความรู้สึกนึกคิดจากวิถีแห่งธรรมสู่วิถีแห่งโลก สร้างสุขภาพแห่งใจ และมุ่งหวังว่างานครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มที่นำไปสู่หนทางของการสร้างสรรค์ในครั้งต่อๆไปในการนำเสนองานครั้งนี้ ประกอบไปด้วยงาน textile เทคนิคผสม งานพิมพ์เทคนิคผสม และงานกระดาษ ตามความถนัดของแต่ละคน ภายใต้แนวความคิดเรื่องความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา “ ทำจากธรรม ”

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “ทำจากธรรม” (Made in Dhamma) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (2)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service