นิทรรศการ "Lunette"

Event Details

นิทรรศการ "Lunette"

Time: January 18, 2013 to February 15, 2013
Location: Speedy Grandma Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.facebook.com/Speed…
Phone: 086 654 0981,089 508 3859,090 117 2991
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Dec 30, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down


นิทรรศการ "Lunette"

โดย อัญชลี อนันตวัฒน์

ระหว่างวันที่ 18 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2556

เปิดนิทรรศการ : วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2556 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ณ Speedy Grandma Gallery


" Lunette " : หน้าต่างไปอีกที่หนึ่ง สถานที่อื่นที่ข้าพเจ้าได้เคยผ่านไปพบ ข้าพเจ้ามีความสนใจในเรื่องของโลกใบอื่น โลกความฝัน หรือจักรวาลอื่นๆ มาเป็นเวลาหลายปี

หลังจากได้ทำการสะสมข้อมูลมากมายเกี่ยวกับผู้คน สิ่งมีชีวิตต่างๆ จากโลกอื่นๆ นั้น ในครั้งนี้ ข้าพเจ้าอยากจะแสดงให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมของพวกเค้าผ่านช่องหน้าต่างเหล่านี้


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :

Speedy Grandma Gallery

โทรศัพท์ :086-6540981, 089-5083859, 090-1172991

Speedygrandma.2012@gmail.com

http://www.facebook.com/SpeedyGrandma?ref=hl

"Lunette"

A Solo Exhibition

By Unchalee Anantawat

18 January – 15 February 2013

Opening party : Friday 18 Jan 2013 from 7 pm until late

At Speedy Grandma Gallery


"Lunette" : The window to another space,

other places where I have been.

I have been interested in the idea of the otherworld,

the dream land and other universe for many years.

After have been collecting the data of many people

/other creatures from the other spaces, this time I would like to show a glimpse of their landscape through out these lunettes.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Lunette" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service