นิทรรศการ "วิกลจริต" (Lunatic's)

Event Details

นิทรรศการ "วิกลจริต" (Lunatic's)

Time: February 1, 2018 to February 25, 2018
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Feb 4, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ วิกลจริต
วันที่ : 01 กุมภาพันธ์ - 25 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่: People’s Gallery ชั้น 2
โดย กลุ่มวิกลจริต
Peopples gallery P1-P2

ฤดูฝน ฝนก็ไม่ตก ฤดูร้อน ก็ไม่ร้อน ผลไม่ไม่รู้รสชาติ มะนาวหวานมะละกอขม คนออกลูกเป็นหมา
มะละกอ ออกลูกเป็นลิงและดื่มนมพระมารดาผู้โศกเศร้า หรือเพราะฉันเปราะบางเกินไปที่ให้สัญชาตญาณนำทางพวกเรา เราอ่อนแอ
และต้องการที่พึ่งทางใจ ขอบคุณศาสดาของฉัน ที่ทำให้ฉัน มีสติ รู้เท่าทันตัวเอง ภาวะนามธรรมบางอย่าง ลางสังหรณ์ เป็นตัวขับเคลื่อนชีวิต และสถานการณ์ อารมณ์ เป็นสภาวะหนึ่งของสิ่งมีชีวิต ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ และไม่สามารถควบคุมการเกิดขึ้นของมันได้ ซึ่งอารมณ์ที่เกิดขึ้นนั้น ได้ส่งผลถึงพฤติกรรม การกระทำ และความรู้สึกนึกคิดต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมนุษย์ ซึ่งมีความซับซ้อนทางอารมณ์มากกว่าสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "วิกลจริต" (Lunatic's) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service