นิทรรศการ “ความตายมาเลียดวงจันทร์” (Lunar Animalia)

Event Details

นิทรรศการ “ความตายมาเลียดวงจันทร์” (Lunar Animalia)

Time: December 4, 2013 to December 22, 2013
Location: Chamchuri Art Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.Chamchuriartgaller…
Phone: 02 218 3709
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Nov 20, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down


"ความตายมาเลียดวงจันทร์"

นิทรรศการภาพวาดโดย เนียม มะวรคนอง

4 - 22 ธันวาคม 2556 หอศิลป์จามจุรี

เปิดงาน วันพุธที่ 4 ธันวาคม เวลา 18.30 น.

ผมอาศัยการวาดภาพเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และสำรวจโลกด้านใน

ภาพวาดชุดนี้เกิดขึ้นในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาด้วยความสงสัยใคร่รู้ต่อสิ่งที่เรียกว่า "พลังชีวิต"ผมได้สำรวจความปรารถนาที่จะมีชีวิต

เฝ้ามองแรงขับเคลื่อนภายในพร้อมกันนั้นก็ได้สัมผัสถึงความหวาดหวั่นอันเนี่องมาจากความรู้สึกแปลกหน้าต่อความตาย


"Lunar Animaila"

Painting exhibition by Niam Mawornkanong

December 4 - 22, 2013 at Chamchuri Art Gallery

Opening Wednesday 4 December at 6:30 p.m.


For me, painting serves as an instrument

for learning about and exploring the inner world.

This series of paintings came into existence during the past 3 years

through curiosity about what is called "life force".

I explored the desire to live, watched the driving forces within,

and I could also feel the apprehension

caused by a sense of alienation towards death.


เนียม สุรชัย มะวรคะนอง (๒๕๒๑) เริ่มเรียนศิลปะที่วิทยาลัยช่างศิลป แล้วไปศึกษาต่อที่คณะวิจิตรศิลป์ ม.เชียงใหม่ ระหว่างนั้นเกิดความคิดว่าศิลปะควรเรียนรู้จากภายใน จึงย้ายมาศึกษาที่ภาควิชาปรัชญาและศาสนา หัวข้อที่สนใจคือความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับจิตวิเคราะห์และมิติทางจิตวิญญาณ เริ่มทำงานศิลปะในทิศทางใหม่โดยได้รับแรงบันดาลใจจากกระบวนการศิลปะบำบัด, ศิลปะนาอีฟ และอนิเมะ

Niam S. Mawornkanong. Born 1978 in Samutprakarn, Thailand. Studied art at Chiang Mai University, soon realized art should be learnt from the inner then transferred to study philosophy and religion at the same university. Niam's major interest was the relation between art, psychoanalysis and spiritual issue. After graduation he started his art off in the new direction which he was inspired by art therapy process, Naïve Art and Anime.

http://niamal.webs.com

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “ความตายมาเลียดวงจันทร์” (Lunar Animalia) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service