นิทรรศการภาพถ่าย "ลพบุรีดีต่อใจ"

Event Details

นิทรรศการภาพถ่าย "ลพบุรีดีต่อใจ"

Time: April 4, 2017 to April 9, 2017
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition, photo, photography
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Apr 9, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี

"ลพบุรีดีต่อใจ"

วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอพอง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ร่วมกับจังหวัดลพบุรี สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประกวดภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี หัวข้อ "ลพบุรีดีต่อใจ" ภายใต้โครงการแระชาสัมพันธ์ และบริการทางการท่องเที่ยว ประจำปี พ.ศ. 2560

จัดแสดง วันที่ 4-9 เมษายน 2560
ณ ผนังโค้ง ชั้น 3-5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

นิทรรศการภาพถ่าย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี "ลพบุรีดีต่อใจ"
วันที่ : 04 เมษายน - 09 เมษายน 2560
สถานที่: ผนังโค้ง ชั้น 3-5
พิธีเปิดและมอบรางวัล ในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 18.00 น. (ลงทะเบียน 17.30 น.) ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการภาพถ่าย "ลพบุรีดีต่อใจ" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service