นิทรรศการศิลปะ "Looking To"

Event Details

นิทรรศการศิลปะ "Looking To"

Time: December 22, 2013 to January 5, 2014
Location: Brown Sugar The JazzBoutique
City/Town: Bangkok,Thailand
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Nov 4, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการศิลปะ Looking To

ผลงานของนักศึกษาเเละคณาอาจารย์ คณะศิลปวิจิตร สาขาภาพพิมพ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

จัดเเสดงระหว่าวันที่ 22 ธ.ค. - 5 ม.ค. 2557

ณ Brown Sugar The JazzBoutique

โดยมีอาจารย์เฉลิมศักดิ์ รัตนจันทร์ รองอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ

พิธีเปิดงานวันที่ 22 ธ.ค. 2556 เวลา 19.00 น.


นิทรรศการ Looking To เกิดจากการทำงานร่วมกันของนักศึกษาสาขาภาพพิมพ์ ที่มีความคิดริเริ่มมองเห็นถึงความสำคัญของการทำงานศิลปะ ที่ปัจจุบันมิได้จำกัดอยู่ที่ตัวผลงานเท่านั้นแต่รวมไปถึงการนำเสนอและการจัดการนิทรรศการซึ่งมีความจำเป็นไม่ยิ่งหย่อนกัน การรวมตัวครั้งนี้เป็นครั้งที่สองซึ่งแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องและพัฒนาการทั้งในตัวผลงานและการจัดการในนิทรรศการ จุดนี้อาจจะเป็นจุดเล็กๆแต่ก็เป็นจุดเริ่มที่ดีสำหรับก้าวเดินที่ยิ่งใหญ่ต่อไป

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการศิลปะ "Looking To" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on November 4, 2013 at 12:23pm

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service