นิทรรศการศิลปนิพนธ์ LOAD: OVERLOAD

Event Details

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ LOAD: OVERLOAD

Time: May 28, 2011 to June 5, 2011
Location: Bangkok Art & Culture Centre
City/Town: Bangkok,Thailand
Event Type: art, exhibition, computer, graphic, multimedia
Latest Activity: May 28, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description


LOAD: OVERLOAD
วัน : 27 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2554
สถานที่ : ห้องกระจกชั้น 2
ผู้จัด : ภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์และมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาลัยนานาชาติ

พิธีเปิดนิทรรศการ : 27 พฤษภาคม 2554 เวลา 18.00 น.

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ของนักศึกษา ภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์และมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาลัยนานาชาติ ภายใต้ชื่อ LOAD: OVERLOAD


นิทรรศการนี้เป็นการสะท้อนแนวความคิดของนักศึกษาที่มีต่อสื่อและความเข้มข้นของสื่อ โดยนำเสนอผ่านทางผลงานสื่อผสม และ digital art ในรูปแบบที่หลากหลาย

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการศิลปนิพนธ์ LOAD: OVERLOAD to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service