นิทรรศการ "พิมพ์ชิ้นเล็กที่ยิ่งใหญ่" (Little Big Prints)

Event Details

นิทรรศการ "พิมพ์ชิ้นเล็กที่ยิ่งใหญ่" (Little Big Prints)

Time: June 10, 2013 to June 29, 2013
Location: PSG Art Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.facebook.com/psg.a…
Event Type: art, exhibition, print
Latest Activity: Jun 5, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

ภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติในโอกาสที่


คุณระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่

คุณโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนพับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ


พิมพ์ชิ้นเล็กที่ยิ่งใหญ่ : Little Big Prints

โดย ศิลปินภาพพิมพ์ชาวไทยและศิลปินรับเชิญต่างประเทศกว่า 196 ท่าน


พิธีเปิดนิทรรศการ ในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2556 เวลา 18.00 น.

ณ หอศิลป์ PSG Art Gallery คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ


นิทรรศการผลงานภาพพิมพ์ขนาดเล็กหลากหลายเทคนิค จากศิลปินภาพพิมพ์ชาวไทยและศิลปินรับเชิญต่างประเทศกว่า 196 ท่าน

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ มหิดล ได้ทรงโปรดประทานผลงานศิลปะภาพพิมพ์เข้าร่วมแสดงในนิทรรศการครั้งนี้ด้วย

ศิลปินที่ร่วมแสดง อาทิ ศ. ประหยัด พงษ์ดำ, ศ. เดชา วราชุน, รศ. สัญญา วงศ์อร่าม, รศ. กมล ศรีวิชัยนันท์, รศ.กัญญา เจริญศุภกุล, รศ. เทพศักดิ์ ทองนพคุณ, ศ. พิษณุ ศุภนิมิตร, รศ. อัศนีย์ ชูอรุณ, รศ. ศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ, ผศ.ถาวร โกอุดมวิทย์, อ.สุรสีห์ กุศลวงศ์, Prof. Malte Sartorius, Prof. Hugo U. Besard, Prof. Walter Jule, Prof. Liz Ingram, Prof. Keisei Kobayashi, Prof. Ryoji Ikeda, Prof. Hisashi Kurachi, Martin King


นิทรรศการฯ กำหนดจัดแสดง ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน – วันเสาร์ 29 มิถุนายน 2556

(ทุกวันเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00- 18.00 น.)


สอบถามรายละเอียดที่ : คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ โทร. 0 -2225-8991

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "พิมพ์ชิ้นเล็กที่ยิ่งใหญ่" (Little Big Prints) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service