เทศกาลศิลปะแสงกลางแจ้ง "จรัส Light Fest"

Event Details

เทศกาลศิลปะแสงกลางแจ้ง "จรัส Light Fest"

Time: December 19, 2019 to February 2, 2020
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jan 8, 2020

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

จรัสLight Fest: เทศกาลศิลปะแสงกลางแจ้ง

วันที่ : 19 ธันวาคม - 02 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่: หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โดย มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2562 (กกพ.)
พิธีเปิดนิทรรศการ วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ ลานด้านหน้า หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร


เทศกาลศิลปะแสงกลางแจ้งในโครงการจรัส: แสงสร้างสรรค์ ณ ลานด้านหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (หอศิลปกรุงเทพฯ) ดำเนินการโดยมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

“จรัสLight Fest: เทศกาลศิลปะแสงกลางแจ้ง” เป็นนิทรรศการศิลปะแสงครั้งแรกของไทยที่นำเสนอด้านพลังงานโซล่าร์อย่างเต็มรูปแบบโดยได้รับงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2562 (กกพ.) ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้ศิลปะซึ่งเป็นสื่อหนึ่งที่สามารถสร้างประสบการณ์เชิงประจักษ์และจับต้องได้ ช่วยสร้างสำนึกของการมาถึงแห่งยุคของพลังงานทางเลือกในการผลิตไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) และสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการนำไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน

ศิลปินที่เข้าร่วมโครงการประกอบไปด้วยศิลปินรับเชิญ 4 คน ได้แก่ นพไชย อังควัฒนะพงษ์, วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์, พงษธัช อ่วยกลาง และกฤช งามสม และศิลปินกลุ่ม Open Call ที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 5 คน และ 3 กลุ่ม ได้แก่ ขจรศักดิ์ โภคพูล, คมกฤษ เทพเทียน, อภิรัฐ สว่างหล้า, รุ่งเรือง สิทธิฤกษ์, เอกชญงค์ พรขจรกิจกุล, กลุ่ม conscious x KIMBAB :), กลุ่ม H-Lab Collective  และ กลุ่ม ZIEGHT Project

Comment Wall

Comment

RSVP for เทศกาลศิลปะแสงกลางแจ้ง "จรัส Light Fest" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service