นิทรรศการ “แสง และ ชีวิต” (Light and life)

Event Details

นิทรรศการ “แสง และ ชีวิต” (Light and life)

Time: December 26, 2013 to January 14, 2014
Location: Chamchuri Art Gallery
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.Chamchuriartgaller…
Phone: 02 218 3709
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Jan 1, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down


นิทรรศการ “แสง และ ชีวิต” (Light and life)

ศิลปิน พิชิต ไปแดน(Pichit Paidan)

ลักษณะงาน จิตรกรรมสีอะคริลิคบนผ้าใบ

ระยะเวลาที่จัดแสดง 26 ธันวาคม 2556 - 14 มกราคม 2557

พิธีเปิดนิทรรศการ 26 ธันวาคม 2556 เวลา 18.00น.

ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 2

ติดต่อศิลปิน 083-5658110


แนวความคิด

การแสดงงานจิตรกรรมครั้งนี้เป็นการแสดงงานเดี่ยวครั้งแรก ได้รวบรวมผลงานมาเพื่อจัดแสดงประมาณ 50 ชิ้น โดยผลงานส่วนใหญ่เป็นงานจิตรกรรม ซึ่งแสดงถึงบรรยากาศของแสง ความรัก ความอบอุ่นของชีวิต วิถีชีวิต ที่อยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขบนผืนแผ่นดินนี้ แสงเป็นความหวังของชีวิต ซึ่งแทนความหมายของความสงบสุข อยู่ร่วมกันได้แม้มีความแตกต่าง หวังว่าแสดงงานจิตรกรรมครั้งนี้จะส่วนหนึ่งของบรรยากาศแห่งความรัก ความอบอุ่นให้กับประเทศของเรา

The painting was first solo exhibition . A collection to show about 50 pieces of artworks , mostly paintings . It represents the atmosphere of love and warmth life, lifestyle, Live together in peace on this country. Light is the hope of life Which represents the meaning of peace. Live together despite differences . Hopefully this painting will be part the atmosphere love and warmth to our country.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “แสง และ ชีวิต” (Light and life) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on January 1, 2014 at 12:45pm

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service