นิทรรศการ "ชีวิตผ่านมิติแสงสี" (LIFE: Through the aspect of color and light)

Event Details

นิทรรศการ "ชีวิตผ่านมิติแสงสี" (LIFE: Through the aspect of color and light)

Time: March 10, 2019 to April 30, 2019
Location: LHONG1919 gallery by YuYuan
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.facebook.com/yuyua…
Phone: 098 443 8826
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Apr 21, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

ชีวิตผ่านมิติแสงสี

โดย รุ้งพลอย ล้อไพฑูรย์ Ploy Lorpaitoon

วันที่ 10 มีนาคม – 30 เมษายน 2562

.

LIFE 

THROUGH THE ASPECT OF 

COLOR AND LIGHT

By Rungploy Lorpaitoon

10 March – 30 April, 2019

ความทุกข์จากประสบการณ์ชีวิตของดิฉันทำให้ได้นึกทบทวนถึงชีวิตของมนุษย์ จนพบว่าปัญหา เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์ ซึ่งไม่ว่าจะทุกข์ สุข ปัญหาหรือสิ่งต่างๆ ที่ได้พบเจอในแต่ละช่วงของชีวิต ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ผ่านเข้ามาและจะผ่านออกไป ความสุขและความทุกข์ผสมรวมกันอยู่เป็นธรรมชาติของชีวิต ทัศนคติและมุมมองที่มีต่อปัญหานั้นทำให้เกิดสติ การเข้าใจ การยอมรับ การแก้ไข และการเดินหน้าต่อ บางครั้งความผิดพลาดไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายอย่างที่คิด อาจทำให้เกิดสิ่งใหม่ที่นำไปสู่การเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ บางสิ่งบางอย่างแก้ไขหรือทำลายทิ้งไม่ได้ แต่สามารถนำมาพัฒนาชีวิตและอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ชีวิตผ่านมิติแสงสี" (LIFE: Through the aspect of color and light) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service