นิทรรศการ "ชีวิตเพื่อชีวิต" (Life for Life)

Event Details

นิทรรศการ "ชีวิตเพื่อชีวิต" (Life for Life)

Time: July 4, 2012 from 6pm to 7pm
Location: Cicada Market
City/Town: Prachuap Khirikhan,Thailand
Website or Map: http://www.cicadamarket.net/
Phone: 080 650 4334
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Jul 5, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ "ชีวิตเพื่อชีวิต" Life for Life

สถานที่จัดแสดง :ART FACTORY

วันที่จัดแสดง :6 - 29 ก.ค. 2555

เวลาที่จัดแสดง :16.00 น. - 23.00 น.

นิทรรศการ ชีวิตเพื่อชีวิต "Life for Life"


อาหารเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีพ เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรม วิถีความเป็นอยู่

ข้าพเจ้าของนำเสนอความจริงของชีวิต นั่นคือการดำรงอยู่ด้วยความตายของชีวิตอื่น เพื่อความสุขและความอยู่รอด ของตนเอง หรือ ชีวิตเพื่อชีวิต


ความรัก ความคิดถึงและความห่วงใย


แนวความคิด เมื่อเราอยู่ห่างจากคนที่เรารัก เราห่วงใย อาหารเป็นสิ่งแรกที่ทำให้ผมคิดถึงแม่ คุณแม่ผมเป็นคนที่ทำอาหารเก่ง ผมยังคงจำรสชาดเหล่านั้นได้เป็นอย่างดี

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ชีวิตเพื่อชีวิต" (Life for Life) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service