นิทรรศการ “ลุยโลด” (Let’s roll out!)

Event Details

นิทรรศการ “ลุยโลด” (Let’s roll out!)

Time: November 24, 2017 to December 14, 2017
Location: Chamchuri Art Gallery
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.Chamchuriartgaller…
Phone: 02 218 3709
Event Type: art, exhibition, painting, print, sculpture
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Nov 28, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการศิลปกรรมกลุ่ม จปภ.36 ครั้งที่ 5 / 2560
“ลุยโลด” ( Let’s roll out! )
ศิลปิน ศิลปินกลุ่ม จปภ.36 [PSG.36 Group]

นายจารุพงษ์ จันทรเพชร, นายชลสินธุ์ ช่อสกุล
นายดินหิน รักพงศ์อโศก, นายธานินทร์ ตันตระกูล
นายธีรยุทธ จั่นฝังเพ็ชร, นายประสงค์ ธงธวัช
นายปราโมท บุนนาค, นายประสาทศิลป์ รัตนศิริลักษณ์
นายประเสริฐ พิริยะสุนทร, นายพัฒนพงศ์ สังแก้ว
นายไพศาล ธีรพงศ์วิษณุพร, นายมานพ สุวรรณปิณฑะ
นายวิวิชชา ยอดนิล, นายรังสิต มามาตร์
นางสาวศิริรัตน์ เอี่ยมสกุลเดชะ, นายอนุพันธ์ น้ำทิพย์

ลักษณะงาน จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และศิลปะไทย
ระยะเวลาที่จัดแสดง วันที่ 24 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2560
พิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.00 น.
ณ ห้องนิทรรศการ3 ชั้น 2

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “ลุยโลด” (Let’s roll out!) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service