นิทรรศการ Lets Print 2

Event Details

นิทรรศการ Lets Print 2

Time: July 14, 2017 to August 30, 2017
Location: PSU Art Gallery
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.artscultural.psu.a…
Phone: 074 289 680
Event Type: art, exhibition, print
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jul 19, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description


นิทรรศการภาพพิมพ์สร้างสรรค์ : วิชาเอกภาพพิมพ์ หลักสูตรทัศนศิลป์ ครั้งที่ 2 (Let's Print 2 : 2nd Creative Printmaking Art Exhibition)

โดย คณาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

พิธีเปิดนิทรรศการ : วันศุกร์ที่ 14 ก.ค. 60 เวลา 16.30 น. (ลงทะเบียน 16.00 น.)

จัดแสดงนิทรรศการ : 14 ก.ค. - 30 สิ.ค. 60 ในวันและเวลาราชการ

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ Lets Print 2 to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service