นิทรรศการ “การเรียนรู้เพื่ออยู่ร่วมกัน” (Learning to Live Together)

Event Details

นิทรรศการ “การเรียนรู้เพื่ออยู่ร่วมกัน” (Learning to Live Together)

Time: September 17, 2013 to September 22, 2013
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition, photo, photography, drawing
Latest Activity: Sep 19, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ “การเรียนรู้เพื่ออยู่ร่วมกัน” แห่งเอเชียแปซิฟิค

จัดโดย องค์การยูเนสโก กรุงเทพฯ

จัดแสดงระหว่างวันที่ 17-22 กันยายน 2556

ณ โถง ชั้น 1 หอศิลปกรุงเทพฯ


นิทรรศการนี้ จัดแสดงผลงาน ภาพถ่าย ภาพวาด และรูปภาพ ที่ได้รับการคัดเลือกในลำดับต้นๆ จากผลงานที่ส่งเข้ามาประกวดในแก่นเรื่อง “การเรียนรู้เพื่ออยู่ร่วมกัน”

นิทรรศการนี้ หวังจะก่อให้เกิดการรับรู้ถึงความจำเป็นที่นักเรียนจะต้องมีทักษะ ความรู้และทัศนคติ ที่สำคัญต่อการปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งสันติและการเคารพในความแตกต่างหลากหลาย

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “การเรียนรู้เพื่ออยู่ร่วมกัน” (Learning to Live Together) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

Creative Citizen NEWS

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service