นิทรรศการ "๑๗ l ๘๐ จาก l เส้น l สู่ l สร้าง"

Event Details

นิทรรศการ "๑๗ l ๘๐ จาก l เส้น l สู่ l สร้าง"

Time: August 1, 2014 to August 31, 2014
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok, Thailand
Phone: 02 319 6555
Event Type: art, exhibition, photo, photography
Latest Activity: Jul 29, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description


นิทรรศการ "๑๗ l ๘๐ จาก l เส้น l สู่ l สร้าง"

จัดขึ้นในวาระครบรอบ ๘๐ ปี ของสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติสถาปนิกศิลปินแห่งชาติ ๑๗ ท่าน ผู้ได้ริเริ่ม ส่งเสริม และพัฒนาวงการสถาปัตยกรรมให้เจริญก้าวหน้า และคงอยู่มาจนถึงปัจจุบันนี้ นิทรรศการจะจัดแสดงในรูปแบบของ “Photo Exhibition” ที่เน้นภาพถ่ายศิลปินแห่งชาติและผลงานของท่านในมุมมองใหม่ นำเสนอผ่านปรัชญา แนวคิด ผลงาน รวมไปถึงทัศนคติต่างๆ เกี่ยวกับวงการสถาปัตยกรรมในประเทศไทย เพื่อเป็นข้อคิด แรงผลักดัน และแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เข้าชม สถาปนิกและนักออกแบบรุ่นใหม่ที่สนใจ อีกทั้งยังทำให้คนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสทำความรู้จักสถาปนิกศิลปินแห่งชาติ หรือ “บรมครู” ทางด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมอีกด้วย

จัดแสดงระหว่างวันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ โทร. 0-2319-6555 Email. asaisaoffice@gmail.com

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "๑๗ l ๘๐ จาก l เส้น l สู่ l สร้าง" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on July 29, 2014 at 12:01pm

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service