นิทรรศการ "ภาพเขียนของหม่อมเจ้ามารศีสุขุมพันธุ์ บริพัตร" (L’Art de Marsi)

Event Details

นิทรรศการ "ภาพเขียนของหม่อมเจ้ามารศีสุขุมพันธุ์ บริพัตร" (L’Art de Marsi)

Time: January 18, 2013 to February 26, 2013
Location: The Queen's Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.queengallery.org
Phone: 02 281 5360
Event Type: art, exhibition, drawing
Latest Activity: Jan 12, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down


นิทรรศการแสดงภาพเขียนของหม่อมเจ้ามารศีสุขุมพันธุ์ บริพัตร

18 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2556

L’Art de Marsi

January 18th - February 26th, 2013


ินิทรรศการภาพเขียนครั้งนี้ นับเป็ นนิทรรศการเดี่ยวครั้งที่ 2 ในประเทศไทยของหม่อมเจ้ามารศีสุขุมพันธุ์ บริพัตร โดยจัดแสดงภาพจิตรกรรมฝี พระหัตถ์ซึ่งมีความโดดเด่น งดงาม และมีเอกลักษณ์อย่างสูงในทางศิลปะ

แนวเซอร์เรียลลิสต์-แฟนตาสติก (surré aliste-fantastique) ซึ่งเป็ นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในระดับสากล นำเสนอพัฒนาการของภาพเขียนตามล าดับเวลา

ผ่านเนื้อหาหลักในงานศิลปะของหม่อมเจ้ามารศีสุขุมพันธุ์ บริพัตร อาทิ หิน ดอกไม้ สัตว์ที่มีจริงและในจินตนาการ ตลอดจนสถาปัตยกรรมและสิ่งประดับ สะท้อนอิทธิพลของคติยุคฟื้นฟู

ศิลปวิทยาในยุโรป และคติแนวเหนือจริง ผสมผสานรูปแบบการตกแต่งประดับประดาและแก่นเรื่องตามประเพณีของชาวตะวันออกไกล


This will be the second exhibition H.S.H. Princess Marsi Sukhumbhand Paribatra in Thailand which

displays her oil paintings that are widely known for their outstanding beauty and surré aliste-fantastique unity.

The exhibition displays chronological development of Princess Marsi’s artwork through four main themes: rocks

and flowers, real and fantastic animals, architecture and ornaments. The paintings are influenced by renaissance

period and surrealism combined with oriental decorations and cultural myths. The highlights of the exhibition

are H.M. Queen’s private collection of paintings, granted permission to display in the exhibition for Thai people

and other interested visitors. The personal collection consists of two portrait paintings of Her Majesty and the

"Four Season" series.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ภาพเขียนของหม่อมเจ้ามารศีสุขุมพันธุ์ บริพัตร" (L’Art de Marsi) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service