นิทรรศการ "กรุง-เทพ" (Krung-Thep)

Event Details

นิทรรศการ "กรุง-เทพ" (Krung-Thep)

Time: June 10, 2017 to July 5, 2017
Location: bridge
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.facebook.com/bridg…
Phone: 089 666 2051
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jun 7, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

"กรุง-เทพ"

นิทรรศการศิลปะโดยกลุ่มเพื่อนศิลปินชาวกรุงเทพ 4 คน ที่จะมาแสดงออกถึงมุมมองที่ตนมีต่อคำว่า
"กรุง-เทพ" ไม่ว่าคำๆนั้นจะหมายถึง สถานที่ เมืองหลวง วิถีชีวิต หรืออะไรก็ตาม ผ่านประสบการณ์ตรงที่ได้ประสบพบเจอ อยู่ร่วม และเติบโต ณ เมืองแห่งนี้ ผ่านทางงานศิลปะของพวกเขา

ผลงานชุด “กรุง-เทพ” ประกอบไปด้วย งานศิลปะที่ถูกสร้างขึ้นจากสื่อที่หลากหลาย
จากไอเดียและมุมมองที่แต่กต่างกันของศิลปินแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็น งานจิตรกรรม installation สื่อผสม และ illustration

เช่น

การตีความ จากมุมมองของผู้ที่เจริญเติบโตขึ้นในกรุงเทพ ได้พบเห็นความแต่กต่างทางสังคม โดยสื่อผ่านทางของเล่น และบอร์ดเกมส์จากวัยเด็ก เกิดเป็นผลงานเชิง interactive ที่ผู้ชมสามารถเล่นได้จริง

การนำเสนอในมุมมองของความเป็นบ้าน ที่อยู่ ที่อาศัย ถึงแม้มันจะมีข้อเสียและดูไม่น่าอภิรมย์นักในสายตาของคนภายนอก แต่ก็ยังคงเป็นบ้านที่ให้ความสะดวกสบาย ผ่านทาง 3D Art object

การพาดพิงถึงชนชั้นสูง ซึ่งเป็นรากเหง้า และประวัติศาสตร์ เมืองเมืองนี้
ผ่านทางวิธีการเล่าเรื่องที่ร่วมสมัย

และ

การถ่ายทอดมุมมองการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมใหญ่ในกรุงเทพ สำหรับบางคน ที่หมายถึงจุดเริ่มต้นของการอยู่คนเดียว เมื่อต้องเผชิญหน้าหลายสิ่งเพียงลำพัง โดยผ่านงานจิตรกรรม

'Krung-Thep'

An art Exhibition by 4 Bangkok residents with different views on the word 'Krung-Thep', whether it represents a location, a capital city or a lifestyle.
The theme is expressed through different opinions, up bringing and shared experiences.

The exhibition consists of various types of artwork that comes from each individual perspective of the artists. The work includes mixed media, Paintings, Installation and illustration.

Such as

The interpretation from someone, brought up in the city and questioned the gap between the society through interactive toys and childish games.

Or seeing Bangkok as the home that has many disadvantages, where its citizen
lives comfortably and joyfully despite all of its flaws, through 3D Art Object

The stories of previous upper class that are the roots and history of our ways today, through contemporary illustration.

And

From a perspective of someone who started alone in the city. Living and finding herself here in Bangkok. Her stories are told in her paintings.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "กรุง-เทพ" (Krung-Thep) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service