นิทรรศการ "King and Buddhism Lanna Art"

Event Details

นิทรรศการ "King and Buddhism Lanna Art"

Time: August 7, 2014 to August 31, 2014
Location: Baan Tuek Art Center
City/Town: Chiang Mai, Thailand
Website or Map: http://www.facebook.com/baant…
Phone: 053 944 859
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Aug 21, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

Exhibition Art "King and Buddhism Lanna Art"
โดยคุณดำรงค์ วิเศษศิริ และ คุณอดิเรก ใจโต

ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี เป็นการสื่อถึงการดำเนินวิถีชีวิตในสังคมนั้นในแต่ละภูมิภาคในสังคมไทยก็จะมีศิลปะวัฒนธรรมประเพณีตามท้องถิ่นที่แตกต่างกันไป ในภูมิภาคล้านนานั้นก็มีศิลปะวัฒนธรรมประเพณีที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นที่สืบทอดกันมาช้านานประเพณีบางอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยสังคม หมู่บ้านตามชนบทยังคงสืบทอดประเพณีตามแบบอย่างของบรรพบุรุษและก็มีการสอดแทรกให้เข้ากับยุคตามสมัย การแสดงนิทรรศการศิลปะ โดย ศิลปินคุณดำรงค์ วิเศษศิริ และ ศิลปินคุณอดิเรก ใจโต เปิดแสดงทุกวันระหว่างวันที่ 7-31 สิงหาคม 2557 ณ." ศูนย์ศิลปะบ้านตึก " เชิงสะพานนวรัฐตรงข้ามพุทธสถานเชียงใหม่

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "King and Buddhism Lanna Art" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service