นิทรรศการศิลปกรรม "มุทิตา" (Kindliness)

Event Details

นิทรรศการศิลปกรรม "มุทิตา" (Kindliness)

Time: October 25, 2012 to November 9, 2012
Location: PSG Art Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Oct 20, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down


คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติ

เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการของอาจารย์นิทรรศการศิลปกรรม "มุทิตา"

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


ในปี พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2555

ศาสตราจารย์อิทธิพล ตั้งโฉลก, รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ เจริญวงศ์

อาจารย์สมวงศ์ ทัพพรัตน์, อาจารย์ศราวุธ ดวงจำปา

อาจารย์ธานี กลิ่นขจร, อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ รัตนจันทร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชิต ตั้งเจริญ


ประธานในพิธี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ (นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร)

พิธีเปิดนิทรรศการ วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2555 เวลา 18.00 น.

ณ PSG Art Gallery คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร


(นิทรรศการเปิดการแสดงระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2555)

ทุกวันจันทร์ – เสาร์ ตั้งแต่ เวลา 10.00 – 18.00 น. / หยุดวันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์


--------------------------------------------------------

The Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts

Request the Pleasure of Your Company at the Opening Ceremony of


“Kindliness”

An Art Exhibition on the occasion of retired instructors of Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University from 2010 to 2012

Professor.Ithipol Thangchalok, Associate Professor. Surasak Chareonwong

Somwong Tupparat, Saravudth Duangjumpa

Thanee Klinkhajorn, Panya Vijinthanasarn

Assistant Professor Dr. Narin Rattanachan and Assistant Professor.Pichit Tangchareon

To be presided over by

Professor. Khunying Khaisri Sri-arun (President of the Silpakorn University Council.)

On Thursday, October 25, 2012 18.00 p.m.

At PSG Art Gallery of The Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts,

Silpakorn University, Bangkok

[The exhibition will be held from 25th October – 9th November 2012]

Open : Monday – Saturday (10.00 a.m. – 6.00 p.m.) / Close : Sunday and Public holiday

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการศิลปกรรม "มุทิตา" (Kindliness) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service