นิทรรศการ "Keisei Kobayashi: Wood engraving 1978 - 2009"

Event Details

นิทรรศการ "Keisei Kobayashi: Wood engraving 1978 - 2009"

Time: May 30, 2013 to July 7, 2013
Location: ARDEL Gallery of Modern Art
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.ardelgallery.com
Phone: 02 422 2092
Event Type: art, exhibition, print
Latest Activity: Jul 2, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down


Keisei Kobayashi: Wood engraving 1978 - 2009

โดย เคเซ โคบายาชิ


ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม – 7 กรกฎาคม 2556

ณ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล (ถนนบรมราชชนนี)


นิทรรศการ “Keisei Kobayashi: Wood engraving 1978 - 2009” นำเสนอผลงานภาพพิมพ์แกะไม้ (Wood engraving) ของศิลปินชั้นครูชาวญี่ปุ่น เคเซ โคบายาชิ ด้วยแรงบันดาลใจจากเกี่ยวกับความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน ที่ทำให้ผู้คนหยิ่งผยองอยู่ในมายาคติอันมืดหม่น หลงลืมความอ่อนโยนและความรู้สึกทางผัสสะที่ดีงามต่อธรรมชาติแวดล้อม โดยใช้ภาพเมืองใหญ่และสรรพสัตว์กับพืชพรรณในธรรมชาติเป็นสัญลักษณ์สื่อถึงความยิ่งใหญ่อันจริงแท้ของโลก


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 02-422-2092 แฟกซ์: 02-422-2091 อังคาร-เสาร์ 10.30 - 19.00 น. อาทิตย์ 10.30 - 17.30 น. (ปิดวันจันทร์)


ARDEL Gallery of Modern Art would like to present art exhibition:


“Keisei Kobayashi: Wood engraving 1978 - 2009”

By Keisei Kobayashi


From 30 May – 7 July, 2013

At ARDEL Gallery of Modern Art (Boromratchonnee Rd.)


“Keisei Kobayashi: Wood engraving 1978 - 2009” art exhibition presents wood engraving art by Keisei Kobayashi. The works are inspired by technological and scientific advancement that causes human aggressiveness. Consequently, people overlook gentleness and positive experience with nature. He presents the image of the big city and animals living in the nature in order to symbolize the greatness of the world.

 For more information, kindly contact ARDEL Gallery of Modern Art at number: 0-2422-2092 Fax: 0-2422-2091 on Tuesday-Saturday during 10.30 - 19.00 hrs. Sunday: 10.30 - 17.30 hrs. (closed on Monday),

website:www.ardelgallery.com

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Keisei Kobayashi: Wood engraving 1978 - 2009" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

Creative Citizen NEWS

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service