นิทรรศการ “เก็บไว้ในใจ” (Keep in mind)

Event Details

นิทรรศการ “เก็บไว้ในใจ” (Keep in mind)

Time: September 8, 2012 to September 21, 2012
Location: Jamjuree Art Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://jamjureeartgallery.blo…
Phone: 02 218 3709
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Sep 3, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ “Keep in mind : เก็บไว้ในใจ”

ศิลปิน สุดรัก อุทโยภาศแ (sudruke utayophat)

ลักษณะงาน จิตรกรรม

ระยะเวลาที่จัดแสดง 8 - 21 กันยายน 2555

ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 1-2


แนวความคิด

ทุกสิ่งที่ผ่านมาเข้ามาในชีวิต ล้วนมีคุณค่าทางจิตใจทั้งสิ้น การที่เราจะเก็บเกี่ยวคุณค่าของมันได้มากหรือน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับความละเอียด ละเมียดละไมของจิตใจแต่ละบุคคล ในนิทรรศการครั้งนี้ศิลปินได้นำผลงานทุกช่วงเวลา ตั้งแต่เริ่มสร้างผลงานศิลปะมาแสดง ซึ่งได้แสดงถึงพัฒนาการที่เติบโตขึ้นตามวันเวลา เพิ่มขึ้นทั้งวัยวุฒิและทักษะ ผลงานแต่ละชิ้นถูกสร้างขึ้น ณ ช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งศิลปินได้กลั่นกรองความคิดที่ผ่านประสบการณ์ ณ ช่วงเวลานั้น มานำถ่ายทอดเป็นผลงานจิตรกรรม อันเป็นสิ่งที่ศิลปินปรารถนาว่าผู้ที่มาชมผลงานในครั้งนี้จะรับรู้ถึงคุณค่าของผลงานที่ศิลปินต้องการถ่ายทอดออกมา และได้เก็บความรู้สึกนั้นไว้ในใจตลอดไป.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “เก็บไว้ในใจ” (Keep in mind) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service