นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "Just do it"

Event Details

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "Just do it"

Time: March 19, 2019 to March 31, 2019
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Mar 17, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ Just do it
วันที่ : 19 มีนาคม - 31 มีนาคม 2562
สถานที่: โถงชั้น L
โดย: หลักสูตรศิลปกรรมาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
พิธีเปิด: วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562


นิทรรศการศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศิลปกรรมาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่รวบรวมผลงานสร้างสรรค์ที่ถูกคัดเลือก ได้นำมาจัดแสดงเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน เพื่อแสดงศักยภาพของนักศึกษาที่ฝึกฝนทางด้านทักษะและกระบวนการคิดในตลอดระยะเวลา 4 ปี โดยผลงานในนิทรรศการนั้นได้รวบรวมผลงานศิลปะร่วยสมัยด้วยกระบวนการทางเทคนิคอย่างหลากหลาย เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สื่อผสม และศิลปะจัดวาง ได้บอกเล่าเรื่องราว เนื้อหา ที่ได้รับผลกระทบทางความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นสภาพสังคม สภาพแวดล้อม และเนื้อหาส่วนบุคคล โดยแสดงออกทางด้านรูปแบบตามอัตลักษณ์เฉพาะทางของแต่ละคน

ชื่อผู้ประสานงาน
อาจารย์ปิยังกูร ตันวิเชียร
เบอร์โทรติดต่อ 0945495530
Facebook/Visual.Arts.VRU

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "Just do it" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service