นิทรรศการ "ศิลปะเชิดชูเกียรติรองศาสตราจารย์ Jan Theo De Vleeschauwer และ อาจารย์ ไชยยศ จันทราทิตย์"

Event Details

นิทรรศการ "ศิลปะเชิดชูเกียรติรองศาสตราจารย์ Jan Theo De Vleeschauwer  และ อาจารย์ ไชยยศ จันทราทิตย์"

Time: September 13, 2019 to September 30, 2019
Location: CMUartcenter Chiangmai
City/Town: Chiangmai
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Sep 22, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการศิลปะเชิดชูเกียรติ
รองศาสตราจารย์ Jan Theo De Vleeschauwer
และ อาจารย์ ไชยยศ จันทราทิตย์
--------------------------------------
ระหว่างวันที่ 13 - 30 กันยายน 2562
พิธีเปิดวันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 18.00 น.
ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
--------------------------------------
รองศาสตราจารย์ Jan Theo De Vleeschauwer และ อาจารย์ ไชยยศ จันทราทิตย์ ชื่อที่อาจไม่เป็นที่คุ้นหูสำหรับคนทั่วไปเท่าใดนัก แต่หากเอ่ยถึงท่านในชื่ออาจารย์แจน และ อาจารย์เจมส์ ที่เหล่าศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน รวมถึงบุคลากรในคณะวิจิตรศิลป์ ต่างใช้เรียกอาจารย์ทั้งสองท่านอย่างคุ้นเคยและใกล้ชิด แม้กรอบเวลา 60 ปี ตลอดอายุการทำงานจะเป็นตัวกำหนดบทบาทการทำหน้าที่อาจารย์ผู้ให้ความรู้แก่นักศึกษาจากรุ่นสู่รุ่น แต่องค์ความรู้ตลอดระยะเวลาของการเป็นอาจารย์ ก็มิได้ลดน้อยหรือถูกจำกัดตามเวลาที่กำหนด มีแต่จะเพิ่มพูนและ ต่อยอดให้กับเหล่าลูกศิษย์ได้นำไปพัฒนาความรู้ที่ได้รับจากอาจารย์ทั้งสองท่านตลอดมา นิทรรศการศิลปะเชิดชูเกียรติ ครั้งนี้จึงเป็นเสมือนกับนิทรรศการที่ถ่ายทอดบอกเล่าเรื่องราวของอาจารย์ ในสายงานด้านจิตรกรรม และศิลปะภาพพิมพ์ผู้มากประสบการณ์ ผ่านชุดผลงานศิลปะสร้างสรรค์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงองค์ความรู้ที่อาจารย์ให้ความสนใจในศาสตร์การสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะ เพื่อบ่มเพาะและพัฒนาขึ้นสำหรับถ่ายทอดชุดความรู้สู่นักศึกษาในรอบระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมา

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ศิลปะเชิดชูเกียรติรองศาสตราจารย์ Jan Theo De Vleeschauwer และ อาจารย์ ไชยยศ จันทราทิตย์" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service