นิทรรศการ "JAN KEN PON"

Event Details

นิทรรศการ "JAN KEN PON"

Time: March 15, 2018 to March 16, 2018
Location: CDT_rmuti
City/Town: Korat
Website or Map: http://www.facebook.com/cdt.s…
Event Type: art, exhibition, thesis
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Mar 1, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

Senior Project Exhibition 2018
นิทรรศการโครงงานเทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์
วันศุกร์ที่ 15 – 16 มีนาคม 2561
ณ หอประชุมหนึ่งพันที่นั่ง อาคาร 35
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561
เวลา 09.00 – 10.00 น.
- ลงทะเบียนร่วมงาน

เวลา 10.00 – 10.30 น.
- หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์ กล่าวรายงานเปิดงาน
- ผศ. ชิดชัย สายเชื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม กล่าวเปิดงาน
- ประธานและแขกผู้มีเกียรติเข้าชมนิทรรศการ
เวลา 10.00 – 16.30 น.
- กรรมการประจำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ตรวจประเมินโครงงาน กลุ่มที่ 1
------------------------------------------------------------------------------

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561
เวลา 09.00 น.-16.30
- เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าชมนิทรรศการ
เวลา 16.30 น.
- หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์กล่าวปิดงาน

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "JAN KEN PON" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service