นิทรรศการศิลปะ โดย INVISIBLE PROJECT

Event Details

นิทรรศการศิลปะ โดย INVISIBLE PROJECT

Time: May 3, 2009 to May 8, 2009
Location: ร้านบาร์บาหลี
Street: ถนนพระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม
City/Town: เขตพระนคร กทม
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: May 3, 2009

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description


นำเสนอผลงานของศิลปิน 6 คนได้แก่
อลงกรณ์ ศรีประเสริฐ
ดุจดาว วัฒนปกรณ์
จิตติจำเนียรไวย
นพพันธ์ บุญใหญ่
สุขุม นาคประดิษฐ์ และ
ธนพล เสริฐสนิท

ณ ร้านบาร์บาหลี เลขที่ 58 ถนนพระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กทม.10200
วันที่ 11 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2552
โดย คุณนนทรีย์ นิมิบุตร ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน เวลา 18.00 น. วันที่ 11 เมษายน 1552

Comment Wall

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service