นิทรรศการศิลปะ "Interrogating Dreams"

Event Details

นิทรรศการศิลปะ "Interrogating Dreams"

Time: March 31, 2017 to May 1, 2017
Location: Chiang Mai House of Photography
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://cmhop.finearts.cmu.ac.…
Phone: 052 000 393
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Apr 2, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการศิลปะ Interrogating Dreams โดย ศิลปินชาวจีน คุณเกาเซียง ความร่วมมือระหว่าง หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์ สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหอภาพถ่ายล้านนา นำเสนอนิทรรศการศิลปะ Interrogating Dreams ผลงานจิตรกรรมบนกระจก โดย ศิลปินชาวจีน คุณเกาเซียง ที่รวบรวมมากว่า 6 ปี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2560 ถึง วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ณ ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ พิธีเปิดจัดขึ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

Art exhibitions “Interrogating Dreams” By Chinese artist : Gao Xiang Jointly organized by the Chiang Mai City Arts and Cultural Centre, Asst Prof. Kanta Poonpipat from Photographic Art Department, Faculty of Fine Arts Chiang Mai University and Chiang Mai House of Photography. Proudly present the art exhibitions “Interrogating Dreams”, the paintings and glass installations by Chinese artist Gao Xiang over the last six years. 31st of March 2017 – 1st May 2017 at Chiang Mai City Arts and Cultural Centre. The grand opening will be on 31st of March 2017, 6.00 p.m. at Chiang Mai City Arts and Cultural Centre

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการศิลปะ "Interrogating Dreams" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service