นิทรรศการ "Interregnum"

Event Details

นิทรรศการ "Interregnum"

Time: July 20, 2019 to August 25, 2019
Location: Gallery VER
City/Town: Bangkok
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jul 22, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

Interregnum เป็นโครงการเดี่ยวของศิลปินและผู้กำกับชาวอัลบาเนีย เอเดรียน พาชี ด้วยผลงานวิดีโอในชื่อเดียวกัน Interregnum แปลได้ว่า เวลาที่ผู้คนไว้อาลัยให้กับระบอบการปกครองเก่า และระบอบใหม่ยังไม่ปรากฏให้เห็น โดยพูดถึงช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนที่ถูกทิ้งเอาไว้ หลังจากการจากไปของผู้นำอันเป็นที่นิยม แต่ในขณะเดียวกัน ก็เป็นผู้นำที่กดขี่ พาชีร้อยเรียงภาพฟุตเทจการไว้ทุกข์ของประชาชนจากข่าวที่ออกอากาศ และจากหอจดหมายเหตุของรัฐ ทั้งในประเทศจีน, เซอร์เบีย, รัสเซีย, และประเทศอื่นๆ ทั่วโลก รวมทั้งบ้านเกิดของเขาในประเทศอัลบาเนีย โดยตัวอย่างของผู้ที่ได้รับการไว้ทุกข์ต่างๆ นั้น เป็นเผด็จการอันโหดเหี้ยมของรัฐเหล่านั้น เช่น ฮอกซา, เหมา, และสตาลิน พาชีเชื้อเชิญให้เราได้พินิจพิเคราะห์ถึงห้วงขณะที่ความสนใจของทั้งโลกเบนมายังประเทศเหล่านี้ ภายใต้บรรยากาศโดยรอบที่การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้

จากการมีส่วนร่วมในประวัติศาสตร์อันรุนแรงที่ผ่านมาไม่นานในประเทศอัลบาเนียของพาซี และประสบการณ์การถูกเนรเทศหลังจากเหตุการณ์วิกฤตพีระมิด(สงครามกลางเมืองอัลบาเนีย) ในปีค.ศ. 1997 ภาพยนตร์เรื่องนี้สำรวจความสัมพันธ์ในระดับต่างๆ จากเล็กไปใหญ่ จากบุคคลที่ทอดเงาขนาดมหึมา ไปจนถึงผู้คนที่ไม่ถูกเห็นแม้แต่เงาของเขา รูปของผู้นำที่ได้รับการไว้ทุกข์นั้นหายไปจากภาพยนตร์นี้อย่างสิ้นเชิง ขณะที่มุมกล้องซูมเข้าไปที่ใบหน้าของประชาชนอันโศกเศร้าทั้งหลาย และซูมออกเพื่อให้เห็นแถวตอนอันยาวเหยียด ประกอบร่างโดยประชาชนที่ต่อคิวเข้าหาสิ่งที่เขาไว้อาลัย พาชีตั้งคำถามต่อการไว้ทุกข์ ว่าขณะนั้น ความอาลัยนั้น เป็นไปเพื่อใครหรือสิ่งใดกันแน่ ในขณะเดียวกัน ชาติหรือประชาชนนั้นก่อร่างจากการสูญเสียอย่างไร ภาพยนตร์เรื่องนี้ ยังชวนให้เราขบคิดถึงช่วงเวลาการไว้อาลัยในประวัติศาสตร์ รวมทั้งที่ผู้ชมเคยประสบมา, การเปลี่ยนผ่าน, และความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น เช่นกัน

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Interregnum" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

Creative Citizen NEWS

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service