นิทรรศการ"ศิลป์สานสัมพันธ์เยาวชนไทยญี่ปุ่น" International Exchange of pictures by children of Thailand and Japan Exhibition

Event Details

นิทรรศการ"ศิลป์สานสัมพันธ์เยาวชนไทยญี่ปุ่น" International Exchange of pictures by children of Thailand and Japan Exhibition

Time: February 19, 2010 to February 28, 2010
Location: หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
City/Town: Bangkok, Thailand
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Feb 19, 2010

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ"ศิลป์สานสัมพันธ์เยาวชนไทยญี่ปุ่น"
International Exchange of pictures by children of Thailand and Japan Exhibition

19 - 28 ก.พ. 2553
ห้องสตูดิโอและผนังโค้งชั้น 4
การแสดงผลงานศิลปะร่วมกันระหว่างเด็กไทยและเด็กประถมเมืองโกเบประเทศญี่ปุ่นจำนวน 300 ภาพ ในหัวข้อ “We are all friends - my picture and your picture”

แนวคิด
เป็นการแสดงผลงานศิลปะร่วมกันระหว่างเด็กไทยและเด็กประถมเมืองโกเบประเทศญี่ปุ่นจำนวน 300 ภาพ ในหัวข้อ “We are all friends - my picture and your picture” ผลงานชุดนี้สะท้อนความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และประสบการณ์ของเด็กๆ 4 กลุ่ม คือ เด็กชาวญี่ปุ่น จากโรงเรียนประถมเมืองโกเบ และเด็กที่เป็นลูกหลานชาวญี่ปุ่นที่เติบโตในเมืองไทยจากโรงเรียนสมาคมไทย – ญี่ปุ่นศรีราชา เด็กไทยที่เจริญเติบโตในสังคมเมืองหลวงของประเทศไทยจากโรงเรียนสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม และเด็กที่อยู่ในภาคใต้ของประเทศไทยที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติที่สวยงามและมีประสบการณ์ที่โหดร้ายจากภัยสึนามิ ผู้ชมสามารถค้นหาความเหมือนและความแตกต่างของเด็กๆได้จากนิทรรศการครั้งนี้ นอกจากนี้ยังได้มีการแลกเปลี่ยนผลงานศิลปะระหว่างอาจารย์ชาวญี่ปุ่นและคณาจารย์โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จำนวน 20 ภาพ เพื่อแสดงออกให้เห็นว่า การแสดงออกทางศิลปะเป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้ เด็กๆจะได้ภูมิใจและมั่นใจว่าครูอาจารย์ของพวกเขามีความความสนใจ และมีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้เช่นเดียวกัน

ศิลป์สานสัมพันธ์เยาวชนไทยญี่ปุ่น(International Exchange of pictures by children of Thailand and Japan Exhibition)
หัวข้อ “We are all friends - my picture and your picture”

ผู้ดำเนินโครงการ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสมาคม (AEIIC) Association of Educational Information for International Communication) ประเทศญี่ปุ่น

ระยะเวลาที่จัดแสดง
ประเทศไทย จัดแสดงที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 19 – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 และจัดพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 เวลา 16.30 – 18.30 น.
ประเทศญี่ปุ่น จัดแสดงที่ศาลาว่าการเมืองโกเบ ระหว่างวันที่ 17 – 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 (จัดแสดงไปแล้ว)

รายละเอียดของนิทรรศการ
เป็นการแสดงผลงานภาพวาดของนักเรียนจาก
- โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จำนวน 100 ภาพ
- โรงเรียนประถมจากเมืองโกเบประเทศญี่ปุ่นจำนวน 100 ภาพ
- โรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่นศรีราชา
จำนวน 50 ภาพ
- เด็กจากหมู่บ้านธารน้ำใจ จังหวัดพังงาที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติสึนามิ
จำนวน 50 ภาพ

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเชิงวิชาการเกี่ยวกับศิลปศึกษาอีก 3 รายการประกอบด้วย
- การเสวนาหัวข้อ ศิลปศึกษาไทย - โดยนักวิชาการและครูด้านศิลปศึกษาของประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 13.00 – 15.00 น.ณ ห้องนิทรรศการ
- กิจกรรมศิลปศึกษาไทย – ญี่ปุ่น : ปฏิบัติการเรียนรู้ ประสบการณ์ 2 ประเทศ โดยวิทยากรที่เป็นครูชาวญี่ปุ่นและชาวไทย วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 13.30 – 16.00 น.ณ ห้องนิทรรศการ
- การอภิปรายเรื่อง การจัดหอศิลป์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเยาวชน วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 13.00 – 15.30 น.
ณ ห้องนิทรรศการ

source: http://www.bacc.or.th/exhibition/detail/guid/09747115bf050ab86bf2d1e9a8788613

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ"ศิลป์สานสัมพันธ์เยาวชนไทยญี่ปุ่น" International Exchange of pictures by children of Thailand and Japan Exhibition to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service