นิทรรศการ "กำลังภายใน" (Internal Force IA CU Thesis Exhibition 2018)

Event Details

นิทรรศการ "กำลังภายใน" (Internal Force IA CU Thesis Exhibition 2018)

Time: July 27, 2018 to July 31, 2018
Location: Siam Center
City/Town: Bangkok
Event Type: art, exhibition, design
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jul 22, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

"กำลังภายใน: Internal Force IA CU Thesis Exhibition 2018"

งานนิทรรศการจัดแสดงวิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรมภายใน โดยนิสิตภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 ที่ได้สร้างสรรค์การจัดแสดงผลงานรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์คนยุคปัจจุบัน รวมถึงกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมายที่เชิญชวนให้คนทั่วไปสามารถมีส่วนร่วมและเข้าถึงวงการสถาปัตย์ได้มากขึ้น พร้อมด้วยแขกรับเชิญพิเศษที่จะมาสร้างสีสันให้กับนิทรรศการและตอบคำถามที่ทุกคนอยากรู้

Internal Force is an interior architectural thesis showcase by Class of 2018 from Department of Interior Architecture, Faculty of Architecture, Chulalongkorn University. This year is like no others, we have reformed the showcasing method adjusting to contemporary lifestyles. Not to mention, we have also integrated multiple interesting activities aiming to be more approachable and reach wider range of visitors from various fields, featuring special guest speakers to entertainingly share insightful ideas.

ใน วันที่ 27-30 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่ 10.00-22.00 น.
ณ ลาน Atrium 1 (ข้าง Superdry) ชั้น G ห้างสรรพสินค้าสยามเซ็นเตอร์

27-30 July 2018 from 10.00-22.00
at Atrium 1 (next to Superdry) Floor G, Siam Center

กำหนดการกิจกรรม
วันที่ 27 กรกฎาคม 2561
- 14.00-15.00 น.
"พิธีเปิดงาน" โดย ผศ.สุรชัย ชลประเสริฐ และคณาจารย์
- 17.00-18.00 น.
"Outside In" โดย คุณคณาทิป สุนทรรักษ์ (ลูกกอล์ฟ) เจ้าของสถาบัน Ankriz พิธีกร ดาราและดีเจ

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561
- 16.00-17.00 น.
"How to Deal with Architect" โดย คุณภัททกร ธนสารอักษร จาก Tidtang Studio, คุณภูมินทร์ ดุสิตานนท์ จาก Spaceology, คุณณัฐชยา เชาววัรกิจ จาก Pencil and Hammer

วันที่ 29 กรกฎาคม 2561
- 16.00-17.00 น.
"กว่าจะเป็นสถาปนิก" โดย คุณจูน เซคิโน จาก Junsekino Architecture + Design

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "กำลังภายใน" (Internal Force IA CU Thesis Exhibition 2018) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service