นิทรรศการ "Inspiro"

Event Details

นิทรรศการ "Inspiro"

Time: February 10, 2018 to March 11, 2018
Location: S.A.C. Subhashok The Arts Centre
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.sac.gallery
Phone: 02 662 0299, 02 258 5580 ext. 401
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jan 28, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

".....ความงดงามในการอยู่ร่วมกันของมนุษย์คือการดำรงชีวิตที่เท่าเทียม และส่งต่อแรงบันดาลใจซึ่งกันและกัน
ศิลปินสุรพงศ์ทำหน้าที่สื่อสารความหมายที่มหัศจรรย์นี้
ผ่านผลงานศิลปะของเขา ด้วยความเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า
มนุษย์ควรนับถือคุณค่าในตนเองและผู้อื่นด้วยหัวใจ....”

ในช่วงเวลาชีวิตที่ท้อถอยและสิ้นหวังของศิลปิน
เขากลับลุกขึ้นมามีพลังได้อีกครั้งจากผู้คนกลุ่มหนึ่ง
กลุ่มคนที่สังคมให้นิยามว่า “ กรรมกร คนใช้แรงงาน ”
กลุ่มคนเหล่านี้มักถูกมองข้ามผ่านจากการยกย่องให้เกียรติ
เพราะเพียงเปลือกผิวนอกที่อาจจะไม่ได้หมดจดงดงาม
หรือหรูหราร่ำรวย ทำให้เขาและเธอเหล่านั้นถูกตัดสินให้ไร้สิทธิ์ในการเป็นแรงบันดาลใจกับผู้อื่น


คำว่า Inspiro เป็นภาษาละติน มีความหมายถึง แรงบันดาลใจ
แรงผลักดัน และเป็นรากศัพท์ของคำว่า inspire ที่เราคุ้นเคยในภาษาอังกฤษ ภาษาละตินถูกนำมาใช้เป็นชื่อนิทรรศการในครั้งนี้ เพราะนับเป็นภาษาต้นแบบที่มีความเสถียรและมั่นคง ความหมายของคำต่างๆจะไม่เคลื่อนผันแปรตามกาลเวลา เพราะเป็นรากฐานสำคัญในภาษา งานทฤษฎี การศึกษาวิจัย ทั่วโลก จึงสอดคล้องอย่างยิ่งกับเนื้อหาของนิทรรศการครั้งนี้ที่ศิลปินได้นำกลุ่มคนต้นแบบของชีวิต เหล่าชนชั้นกรรมาชน ผู้เป็นฐานรากสำคัญในสังคม ให้แสดงตนในบทบาทพิเศษ บทบาทใหม่ในรูปลักษณ์ของบุคคลในประวัติศาสตร์หรือวีรชนที่โลกจดจำ ตอกย้ำเจตนารมณ์ของการเชิดชูคุณค่ามนุษย์ที่ไม่ได้จำเป็นต้องถูกจำกัดอยู่เพียงฐานันดรใดฐานันดรหนึ่งเท่านั้น

ผลงานในนิทรรศการ Inspiro แบ่งเป็น งานจิตรกรรม งานประติมากรรม และงานจัดวางกับสถานที่ ทุกเทคนิคยังคงเอกลักษณ์เฉพาะของศิลปิน การออกแบบร่างกายสัดส่วนมนุษย์ที่กำยำแข็งแรง อวัยวะที่ใช้ในการทำงาน นิ้วมือนิ้วเท้าที่ใหญ่โต
และมีจำนวนมากกว่าความเป็นจริง ในนิทรรศการนี้ใบหน้าของผู้คนมีความหลากหลายทางเชื้อชาติมากขึ้น โดยดึงเอาลักษณะเฉพาะของผู้คนทั่วโลก วัฒนธรรมการใช้ชีวิตที่แตกต่าง มาผสมผสาน จัดวางเรืองราวใหม่ได้อย่างเข้มข้น สนุกสนานและมีอิสระ

นิทรรศการ Inspiro
นิทรรศการศิลปะที่แสดงคุณค่าของมนุษย์ทุกชนชั้น
โดย ศิลปินไทย สุรพงศ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา
เปิดให้เข้าชมระหว่าง10 กุมภาพันธ์ถึง 11 มีนาคม พ.ศ. 2561 โดยจะมีงานเปิดนิทรรศการอย่างเป็นทางการ
ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ เวลา 18:30 น.
ณ หอศิลป์ศุภโชค ดิ อาร์ตเซ็นเตอร์ สุขุมวิท 39 กรุงเทพฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล์ manager@sac.gallery
หรือ โทร 02-662-0299, 02-258-5580 ext. 401

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Inspiro" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on January 28, 2018 at 10:31pm

Living together equally and fairly is the beauty of mankind by which one’s life can inspire others. Surapong Sutat Na Ayutthaya intends to present the wonderful inspiration through works of art with a strong belief that people are supposed to open their minds and sincerely pay respect to themselves and others.

When he was desperate and gloomy in his life, he stood up again with power to move forward and step across difficulties by his inspiration, a group of people who the society calls them as ‘Laborers’. Because they are not dressing up pleasingly and have no money, they are usually ignored for given praised and respect; then, being assessed for not having qualities to inspire anyone. On the contrary, Sutat Na Ayutthaya sees this on a different angle as labor lives are meaningful with beauty. Being regarded as role models, blue collar workers have motivated the artist to confront with problems in his life and inspire him to create works of art. Since the first solo show ‘HERO’ in 2015, his works have been developed to be deeper in content; also, forms & techniques have been shaped up to be finer. From external factors, now discover a motivation within oneself. The strength, endurance and simple lives of the proletariats are still playing a key role to drive Sutat Na Ayutthaya to create works of art.

‘Inspiro’ is a Latin vocabulary; means ‘to inspire’ in English. Due to Latin is a classical language which is firm and stable, Latin roots are suitably used worldwide in theology, biology, and medicine. It has influenced on present-day languages, and have contributed many words to European languages. Accordingly, it is corresponded to the concept of the exhibition in which the artist brings back proletarians, his role models and whom he believes that are the root of society, to perform in special characters as renowned idols or famous icons in the history. The aim is to express his strong belief that the value of mankind is should not be assessed from a social status; but, from a benefit to the world.

The exhibited works will appear in paintings with a special design for colors and visual elements; sculptures made of two different materials which varied in functions and values, e.g. Bronze often used for monuments, while cement and sand used for construction. All will be arranged and presented in a form of installation art which will be the best one in his lifetime. Besides, the works still maintain his unique style, particularly the designed character appears with oversized hands and feet to portray the ‘cogs’ of society. Moreover, the facial features of characters are diverse in races which extracted from the characteristic features of many nationalities and ways of living in various cultures, are mixed and arranged to create intense and enjoyable stories.

‘Inspiro’ is an exhibition showing the value of all human beings by Surapong Sutat Na Ayutthaya, a remarkable Thai artist. The show will be displayed from 10 Feb – 11 Mar 2018. You are cordially invited to join the opening reception on 10 February 2018, 6:30 PM at S.A.C. Subhashok The Arts Centre, Sukhumvit 39, Bangkok. For more information, please contact: email manager@sac.gallery or tel. +66 2 662 0299, +662 258 5580 ext. 401.

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service