นิทรรศการ “หลากเรื่องเล่าจากแดนอาทิตย์อุทัย” (Inspiration from Japan)

Event Details

นิทรรศการ “หลากเรื่องเล่าจากแดนอาทิตย์อุทัย” (Inspiration from Japan)

Time: January 25, 2019 to January 30, 2019
Location: คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา
City/Town: Chonburi
Event Type: art, exhibition, painting, drawing, photo, photography
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jan 13, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการศิลปะ “Inspiration from Japan: หลากเรื่องเล่าจากแดนอาทิตย์อุทัย”นิทรรศการศิลปะ “Inspiration from Japan: หลากเรื่องเล่าจากแดนอาทิตย์อุทัย”
โดยอาจารย์ ศิลปิน และนักออกแบบ 7 คนที่ร่วมเดินทางไปกรุงโตเกียวในปี 2560 ได้แก่ สุริยะ ฉายะเจริญ พัฒนะ ดวงพัตรา กิตติธัช ศรีฟ้า วราภรณ์ ชลอสันติสกุล ไพฑูรย์ ทองดี บดี บุดดา และภัทรภรณ์ จูงพันธ์ ร่วมแสดงผลงานสร้างสรรค์จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สื่อผสม ภาพถ่าย และงานออกแบบ ในนิทรรศการศิลปะ “Inspiration from Japan: หลากเรื่องเล่าจากแดนอาทิตย์อุทัย”  พิธีเปิด: วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป Artist Talk ตั้งแต่เวลา 16.00-17.00 น.จัดแสดง: วันที่ 25-30 มกราคม 2562สถานที่: หอศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ติดต่อ: 090-986-9937 (สุริยะ ฉายะเจริญ) 

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “หลากเรื่องเล่าจากแดนอาทิตย์อุทัย” (Inspiration from Japan) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service