นิทรรศการ Innovative Centrality

Event Details

นิทรรศการ Innovative Centrality

Time: July 22, 2017 to July 23, 2017
Location: SIAM CENTER
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.facebook.com/swuin…
Event Type: art, exhibition, thesis
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jul 19, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

ขอเชิญชมนิทรรศการผลงานปริญญานิพนธ์
ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโท (MFA)
สาขาศิลปกรรม วิชาเอกนวัตกรรมการออกแบบ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2560
ชั้น 1 โซนเอเทียม 2 สยามเซ็นเตอร์

GRADUATE EXHIBITION 2017
MFA IN DESIGN INNOVATION
SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY
22 - 23 JULY 2017
1 FL : ATRIUM 2 AT SIAM CENTER

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ Innovative Centrality to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service