นิทรรศการ "In my Eye"

Event Details

นิทรรศการ "In my Eye"

Time: August 5, 2014 to September 2, 2014
Location: Pongnoi community art space
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.facebook.com/pongn…
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Sep 1, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

Pongnoi community art space
ภูมิใจเสนอ ผลงานศิลปะโดย TRK TEERAYUT PUECHPEN
และ environment music วันเปิดโดย Space360
5 AUGUST - 2 SEPTEMBER 2014

OPENING 5 AUGUST 2014 (7.00 PM.)**********

ศิลปินรุ่นใหม่ ผู้มีผลงานทางศิลปะแนว street art
และผลงานออกแบบให้กับสินค้าแนวๆ

****** ธีระยุทธ ทีอาร์เค พืชเพ็ญ
concept :ย้อนวันและกาลเวลา ก้าวกลับไปสู่ความเป็นเด็กน้อย มองทุกสิ่งใกล้ตัว แล้วตีความภาพที่เราเห็นให้เหมือนกับสิ่งที่เราคิด เราเข้าใจ ละทิ้งความเป็นผู้ใหญ่ กฎเกณฑ์, การรอคอย, ความกดดัน จากคนที่คาดหวังกับเรามาตลอด สู่ภาพที่อยากเขียน ตลอดเวลาที่มีช่องว่าง


Pongnoi community art space
Present art exhibition By TRK TEERAYUT PUECHPEN
and environment music opening by Space360

OPENING 5 AUGUST 2014 (7.00 PM.)***********

****** Teerayut TRK Puchpen
Concept:
Turn back the time when I was young: I saw everything pass my eyes. Imagine as I thought, no rule, no one to justice, leave your age, pleasure and waiting from someone who expected from my drawing.
The idea of the ideal is to release the powerful feel calm and relaxed in everywhere when I got free.

Contact us ::
https://www.facebook.com/pongnoi
www.facebook.com/space360music

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "In my Eye" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service