นิทรรศการ “ในความแปรเปลี่ยน” (In Change)

Event Details

นิทรรศการ “ในความแปรเปลี่ยน” (In Change)

Time: November 22, 2012 to December 25, 2012
Location: Galerie N
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.galerienbangkok.com
Phone: 02 252 1592,02 654 0522,086 601 7111
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Oct 20, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down


นิทรรศการ “ในความแปรเปลี่ยน”

โดย บุญช่วย เกิดรี


22 พฤศจิกายน – 25 ธันวาคม 2555


เปิดนิทรรศการ วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2555 18.30 น.


จิตรกรรมเทคนิคผสม ของบุญช่วย เกิดรี ถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์ของศิลปิน

ในสถานการณ์ต่างๆที่เต็มไปด้วยความแปรเปลี่ยน ศิลปินใช้สัญลักษณ์บันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นแสดงออกถึงสภาวะ

ภายในที่เงียบงัน ความกังวล บางครั้งก็เป็นความสะเทือนใจจากสิ่งที่คาดเดาได้ยาก ในความเปลี่ยนแปลงของ

ยุคสมัยที่สังคมเต็มไปด้วยความขัดแย้ง ความผันผวนของมนุษย์โลก รวมไปถึงความผันผวนของธรรมชาติ นิทรรศการ

ครั้งนี้ ไม่ได้ต้องการเสียดสี ประเด็นต่างๆทางสังคม แต่เป็นการสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ให้ผู้คนได้คิดตระหนักถึงความ

แปรเปลี่ยนที่เกิดขึ้นทุกลมหายใจ


บุญช่วย เกิดรี ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงินในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 49 และ รางวัลที่ 2 ธนาคารกรุงไทย จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 51 เคยฝากผลงานการแสดงเดี่ยวนิทรรศการ “จินตภาพเชิงลบ 2551” ณ หอศิลป์จามจุรี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขา วิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ คณะ ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์


Galerie N

139/5 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

0 2252 1592 / 0 2654 0522 / 0 86 601 7111 / www.galerienbangkok.com /info@galerienbangkok.com

(ตรงข้ามสวนลุมพินี 300 ม. จากรถไฟฟ้าใต้ดินลุมพินี ทางออก 3, 1.5 กิโลเมตร จากสถานีรถไฟฟ้าเพลินจิต)


เปิด อังคาร – อาทิตย์ 10.00 – 19.00 (ปิดวันจันทร์)


“In Change”

Art exhibition by Boonchuay Kerdree

22 November – 25 December 2012

Opening reception on Thursday 22 November 2012, 6.30 pm.


Boonchuay Kerdree is an emerging talented artist who has received acclaim for his outstanding works. In this exhibition, he employs mixed media painting to portray his experiences and highlight that ‘change’ always occurs in life. The artist uses symbols to express the condition or the moment of internal quietness. Sometimes it is an unknown sentiment that arises from unexpected circumstances, one that lingers in the sub consciousness and defies elucidation. Today’s modern world is full of conflicting and be wildering changes; mankind is undergoing a metamorphosis, as is Mother Nature and a balance is being sought. The exhibition doesn’t aim to criticize society; it just reflects the reality of change and impermanence that continuously happens in every breath, in every moment.


Boonchuay Kerdree currently teaches at Fine and Applied Arts(Textile, Costume,Garment and Fashion Design)Thammasart University. The artist received a silver medal at the 49th National Exhibition of Art, and received another award from KrungThai Bank in the 51th National Exhibition of Art. He also had a solo exhibition, “ Negative Imagery 2551” at the Jamjuree Art Gallery.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “ในความแปรเปลี่ยน” (In Change) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service