การแสดงละครใบ้ “จงจินตนาการ” (Imagine-toi) โดย ชูเลียง โกตเตอโร (อดีตคณะ Cirque du Soleil)

Event Details

การแสดงละครใบ้ “จงจินตนาการ” (Imagine-toi) โดย ชูเลียง โกตเตอโร (อดีตคณะ Cirque du Soleil)

Time: March 10, 2011 at 8pm to March 12, 2011 at 11pm
Event Type: performance
Latest Activity: Mar 10, 2011

Back to Event Details

Guest Lists

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service