นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "จินตลักษณ์งานช่าง รังสรรค์ศิลปกรรมประจำชาติ" (Imagination of Handcraft Create a National Art)

Event Details

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "จินตลักษณ์งานช่าง รังสรรค์ศิลปกรรมประจำชาติ"  (Imagination of Handcraft Create a National Art)

Time: May 9, 2011 to May 20, 2011
Location: The Silom Galleria
Street: Jewelry Trade Center
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.thesilomgalleria.c…
Phone: 0 2630 0944-50
Event Type: art, exhibition, painting, sculpture, craftsmanship
Latest Activity: May 2, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

ผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะไทย รุ่น 11 จิตรกรรมไทย รุ่น 1 ประติมากรรมไทย รุ่น 1 และหัตถศิลป์ เปิดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ "จินตลักษณ์งานช่าง รังสรรค์ศิลปกรรมประจำชาติ" 

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2554 เวลา 16.30 น. 
ณ สีลมแกลเลอเรีย ชั้น 4 ห้อง นิทรรศการ

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "จินตลักษณ์งานช่าง รังสรรค์ศิลปกรรมประจำชาติ" (Imagination of Handcraft Create a National Art) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service