นิทรรศการ "เคารพ" (Idol Art Exhibition)

Event Details

นิทรรศการ "เคารพ" (Idol Art Exhibition)

Time: February 1, 2018 to February 25, 2018
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Feb 4, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ เคารพ
วันที่ : 01 กุมภาพันธ์ - 25 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่: People’s Gallery ชั้น 2
พิธีเปิดนิทรรศการ วันพฤหัสบกีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.00น.

ในยุคสมัยที่มีความเชื่อเป็นรากฐานทางวัฒนธรรม จึงพบเห็นสัญลักษณ์มากมายที่เป็นวัตถุทางความเชื่อ ซึ่งความเชื่อนั้นล้วนมีความลึกซึ้งทางจิตใจต่อบุคคลที่ศรัทธาในสิ่งของเหล่านั้น จึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ข้าพเจ้าให้นำมาสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อบอกเล่าทัศนคติที่มีต่อสัญลักษณ์ทางความเชื่อเพื่อสร้างสัญลักษณ์ความหมายใหม่ให้สิ่งของเหล่านี้ เพื่อแสดงถึงคุณค่าทางสุนทรียภาพทางด้านศิลปะผลงานจึงเป็นตัวแทนถึงการสะท้อนความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความร่วมสมัยของวัฒนธรรมที่มีความเชื่อเป็นรากฐาน

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "เคารพ" (Idol Art Exhibition) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service