นิทรรศการศิลปะ “ฉัน คือ บทกวี” (I am Poem)

Event Details

นิทรรศการศิลปะ “ฉัน คือ บทกวี” (I am Poem)

Time: June 11, 2011 to June 27, 2011
Location: Jamjuree Art Gallery
Street: 7th Floor, Center of Academic Resources (Central Library) Chulalongkorn University
City/Town: Bangkok,Thailand
Phone: 02 218 3709
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Jun 24, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการศิลปะ “ฉัน คือ บทกวี”
Exhibition “I am Poem”
สมพงษ์ ทวี’ SOMPONG TAWEE

11 - 27 มิถุนายน 2554
เปิดงานวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2554 เวลา 18.00 น.
หอศิลป์จามจุรี จุฬาสงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ชั้น 2 อาคารจามจุรี 8
พญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท์  02 218 3709 สมพงษ์ ทวี’ 081 696 673

นิทรรศการศิลปะ “ฉัน คือ บทกวี”

เรามีลมหายใจอยู่และดำรงอยู่เพื่ออะไร
เราต่างมีชีวิตอยู่เพื่อสนองตอบต่อคุณค่าอันว่างเปล่า
มีความหมายและไร้ความหมายในขณะเดียวกัน

ความทะยานอยากคือภาระกิจอันหน่วงหนักที่ทุกคนต้องแบกรับไว้
เพื่ออธิบายวันเวลาของเราที่ล่วงผ่านไปช้าๆ
ตัวตนของเราคือธาตุทั้งสี่หลอมรวมและหมุนวนไป
ท่ามกลางความปริวิตกนานาประการ เราคือความไม่ชอบธรรมที่แปรปรวน
ทั้งทุรนทุรายและหวาดผวา เราล่วงละเมิดตัวตนของเราเอง

เราคือใครคนใดคนหนึ่งที่ตกตะลึงสะพรึงกลัวโลกที่รายรอบตัว
ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนไม่มีอยู่จริงแต่กลับจำขังชีวิตไว้
ในห้วงแห่งความปวดร้าว เราวนว่ายอยู่ระหว่างความชั่วและความดีงาม
ความฝันของเรากลายเป็นโมฆะ
เราถามหาตัวตนของเราเอง
ไม่มีอะไรให้ยึดเหนี่ยวไว้อย่างมั่นคง
เราดุ่มเดินไปข้างหน้าโดยปราศจากทิศทาง
จุดหมายเหมือนอยู่ไม่ไกล แต่ระยะทางนั้นเนิ่นนานเกินจะกล่าว.

เปิดให้เข้าชมทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 19.00น. 
เสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 12.00 – 18.00น.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการศิลปะ “ฉัน คือ บทกวี” (I am Poem) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (2)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service