นิทรรศการ "hungry"

Event Details

นิทรรศการ "hungry"

Time: July 18, 2013 to August 8, 2013
Location: Pongnoi Community Art Space
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: https://www.facebook.com/page…
Phone: 081 288 3908
Event Type: art, exhibition, painting, sculpture
Latest Activity: Jul 17, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

ชมศิลปะ hungry

โดยศิลปิน dominique morere

เปิดนิทรรศการวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2556 (18.30)

ณ โป่งน้อยคอมมูนิตี อาร์ต สเปช


dominique morere

กับผลงานล่าสุด hungry

ศิลปินชาวฝรั่งเศสจาก แถบ นอร์มังดี

ปัจจุบันพำนักอาศัยในประเทศไทย

ทำงานศิลปะ ในแนวจิตรกรรมสื่อประสม และประติมากรรม

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "hungry" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service