นิทรรศการ Hope in the Dark โดย อนุพงษ์ จันทร

Event Details

นิทรรศการ Hope in the Dark โดย อนุพงษ์ จันทร

Time: January 4, 2011 to January 30, 2011
Location: ARDEL Gallery of Modern Art
Street: 99/45 moo. 18 Km 10.5 Boromrachonanee Road, Salathammasob, Taveewattana
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.ardelgallery.com/e…
Phone: +66 2422 2092
Event Type: art, painting, exhibition
Latest Activity: Jan 5, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description


Artist: Anupong Chantorn / อนุพงษ์ จันทร
Date: December 16, 2010 - January 30, 2011
Gallery: ARDEL Gallery of Modern Art


“Hope in the Dark” is the latest solo exhibition by Anupong Chantorn, one of the most controversial artists in Thailand. The exhibition presents paintings and drawings with the concept of Buddhist belief in the context of Thai society. Anupong, named the youngest Artist of Distinction in Thai history, sarcastically portrays people’s misconception of the good old teachings as well as the real principle of honesty. Therefore, through the artworks it also lies the true teaching, the ethic that comes from faithful beliefs which in turn results from the good deeds and wrong doings of all human.

 นิทรรศการ Hope in the Dark นำเสนอผลงานจิตรกรรมโดยศิลปินมากฝีมือ อนุพงษ์ จันทร ภายใต้แนวความคิดเกี่ยวกับคติความเชื่อทางพุทธศาสนา ในบริบททางสังคมที่เกิดขึ้นจริงในสังคมไทย ทั้งในทางเสียดล้อพฤติกรรมหลงผิดจากหลักธรรมคำสอนอันดีงาม และความเพียรแห่งมนุษย์ที่ยึดถือความสุจริตเป็นที่ตั้ง ตามพื้นฐานทางศีลธรรมที่ก่อเกิดจากความเชื่อความศรัทธาว่าด้วยเรื่องบุญ-บาป ซึ่งส่งผลจากการกระทำและเจตนาแท้จริงของมนุษย์


Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ Hope in the Dark โดย อนุพงษ์ จันทร to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service